NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Persányi Miklós és Vizi E. Szilveszter a KvVM és az MTA együttműködéséről tárgyalt
2003-05-28 17:02:00
A KvVM számít arra a magas színvonalú szellemi-szakmai tudományos háttérre, amelyet az MTA és intézményhálózata képvisel, ezért Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2003. május 28-án dolgozószobájában találkozott Vizi E. Szilveszterrel, az MTA elnökével. A megbeszélésen áttekintették a két intézmény között létrejött együttműködési megállapodásban megjelölt projektek jelen állapotát.
A 2003-2005 időszakot magában foglaló együttműködési megállapodás keretében 3 komplex projekt valósul meg:


 • Magyarország környezeti és természeti állapotának értékelése és módszertani fejlesztési javaslatok kidolgozása;
 • Az EU - Víz Keretirányelvnek megfelelő, fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása, valamint a
 • Globális éghajlat-változást kiváltó természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése, a klímaváltozással összefüggő lehetséges hazai hatások illetve a beavatkozások vizsgálata, különös tekintettel a természeti környezetre illetve a természeti erőforrásokra, valamint a vízkárelhárításra.


A kutatási együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a KvVM 2003 és 2005 között évi 100 millió forintot biztosít az MTA-nak a kutatások lebonyolítására.

A tárca és az MTA közötti együttműködés 1997-ben kezdődött. Az 1997-1999-es időszakra vonatkozó megállapodás az alábbi 4 kutatási programot foglalta magában:

 • Az EU csatlakozás környezeti szempontú vizsgálata;
 • A "Területfejlesztési Nemzeti Program" megalapozása: a regionális- és a településfejlődés folyamatainak vizsgálata, ezen belül: a Kelet-magyarországi, a Duna-völgyi és az alföldi térség területfejlesztési vizsgálata;
 • Az agrár-környezetvédelem kialakítása az ezredforduló Magyarországán, valamint a
 • A Kelet-középeurópai természetvédelmi kutatóhálózat kialakítása.


A program lezárult, a kutatások számos kiemelkedő elméleti és gyakorlati jelentőségű eredményt hoztak.

A 2000-2002 években az alábbi 7 projekt indult a megállapodás keretében:

 • Környezeti és környezetvédelmi hatások vizsgálata, különös tekintettel az új „Európai Unió területfejlesztési perspektívák” c. dokumentum tartalmi vonatkozására;
 • A légszennyezés környezetre gyakorolt komplex hatásának vizsgálata;
 • A mező- és erdőgazdaság termelési folyamatainak és a biodiverzitás védelmének összehangolása Magyarországon tájegységenként;
 • Szerves szennyező-anyagok környezetben való viselkedésének vizsgálata (talajok szűrőhatásának vizsgálata különféle szerves mérgező anyagokkal szemben, peszticidek környezeti kockázatának értékelése);
 • Az uniós tagságra készülő Magyarország teendői a környezetvédelemben, feladatok az integrált szennyezés megelőzés érvényesítésében;
 • A megelőző környezetvédelem elveinek érvényesítése: a tisztább termelés bevezetése, valamint az
 • Ökológiai kutatások, különös tekintettel egy közép-európai-természetvédelmi szakértői hálózat kiépítésére, továbbá a természetvédelmi EU jogharmonizációra.

A program értékelése 2003 szeptemberében várható.