NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezések nyilvántartása, szivárgásvizsgálata, hűtőközegek felhasználása, valamint a közreműködő személyek és vállalkozások képesítése
2009-12-23 10:33:22
A magaslégköri ózonréteg védelme és a légköri üvegházhatás csökkentése érdekében hozott nemzetközi és hazai jogszabályok a legalább 3 kg hűtőközeg töltetű berendezések (ipari, kereskedelmi és komfort hűtőgépek, klímaberendezések, hőszivattyúk) üzemeltetőitől rendszeres intézkedéseket követelnek meg. Az ózonkárosító anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke (2010. január 1-től az 1005/2009/EK rendelet), a 310/2008. (XII. 20.) kormányrendelet 9. §-a, valamint az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 824/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (F-gáz rendelet) 3. cikke a helyhez kötött berendezések kötelező évenkénti, nagyobb rendszereknél ennél gyakoribb szivárgásvizsgálatot ír elő, melyet csak arra kiképzett és képesített személyek és vállalkozások végezhetnek. Az üzemeltetők felelőssége a berendezéseik (hűtőköreik) címkézése, a szivárgásvizsgálatok, a hűtőközeg felhasználás, a hűtőköri beavatkozások, valamint a szolgáltatást végző képesített személy vagy vállalkozás jogosultságának dokumentálása és ezekről adatszolgáltatás biztosítása.

Az intézkedés várható környezeti haszna az, hogy jelentős mennyiségű ózonkárosító, ill. üvegházhatású gáz levegőbe jutását sikerül elkerülni vagy csökkenteni, a berendezések tulajdonosai pedig megbízhatóan, hatékonyan üzemelő berendezésekben és szakszerű szolgáltatásokban bízhatnak.

A Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ) 1993-as megalakulása óta szervezte és irányította a hűtő- és klímaberendezés szerelők szakmai minősítő képzését és nyilvántartását országos, szakmai bázisiskolai hálózatának bevonásával. Az elmúlt 16 évben  – az ún. zöldkártyás, majd arcképes zöldkártyás tanfolyamok révén – sok ezer szerelő kapott különböző szintű szerelői jogosultságot. A kialakult rendszerre, annak tapasztalataira alapozva alakította ki a HKVSZ a kötelező tömörség- és szivárgásvizsgálat rendszerének magasabb szintű technikai valamint személy- és cégminősítési – a narancssárga kártyás – feltételeit és rendjét, támaszkodva a hatályos jogszabályokra és az MSz EN 378, 13313 szabvány mellett az európai államokban kialakult gyakorlatokra.

A KvVM 2008 végén közbeszerzési pályázatot írt ki az európai uniós követelményeknek megfelelő képzési és képesítési, valamint hűtőköri és hűtőközeg monitoring rendszer kidolgozására és működtetésére. Ezt a HLH Monitoring Nonprofit Kft. nyerte el, s ezért Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter ezt a szervezetet jelölte ki a mellékelt levelében a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti Országos Monitoring és Képesítő Testület (OMKT, továbbiakban Testület) feladatainak ellátására, amiről az Európai Bizottságot is értesítettük.
A Testület által kiadott és nyilvántartott, a 303/2008/EK illetve 307/2008/EK rendeletek szerinti végleges képesítések birtokában a képesítés tulajdonosa bármely tagállamban végezheti az abban megnevezett tevékenységet. A Testület monitoring rendszere – más egyéb szolgáltatásai mellett – költségtérítés ellenében biztosítja a hűtőkörök azonosító címkézését, valamint az üzemeltetők hűtőkörökkel és hűtőközegekkel kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeinek teljesítését.

A fentiek teljesülését a környezetvédelmi hatóságok – a Testülettel együttműködve – mind az üzemeltetők, mind a szolgáltatók körében ellenőrzik, és a kötelezettségek megszegése esetén bírságot szabhatnak ki, amit a fenti kormányrendelet szabályoz.

A Testület www.hlhmonitoring.hu honlapján minderről részletes tájékoztatás található, regisztrálhatók a hűtőkörök, további felvilágosítással a Testület irodája szolgál.

Budapest, 2009. december 23.