NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Vízműkezelő

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 33 5842 05)

 

Szakmai ismeretek


1.a
Ismertesse a vízvezeték hálózat feladatát, jelentőségét, felosztásukat, kialakításukat, működésük és rendeltetésük szerint. A vízmű csőhálózat kialakítási rendszerei, az egyes rendszerek előnyei és hátrányai. A hálózati lejtés, csősurlódás fogalma, az ágvezetéses rendszer helyszínrajzának felvázolása.
1.b
Ismertesse az anyagok jellemző tulajdonságait és vizsgálatukat:
• a sűrűség és a testsűrűség
• a vízfelvevőképesség és a vízáteresztőképesség
• a keménység, a szilárdság és a kopásállóság
• a hőtágulás, a hővezetés és a fagyállóság


2.a
Ismertesse a vízmű fogalmát, rendeltetését, fajtáit. A vízművek osztályozása az ellátott települések száma, valamint mértékadó kapacitásuk nagysága szerint. Az egyes vízműfajták ismertetése.
2.b
Ismertesse a kötőanyagokat:
• a kötőanyag fogalma, a kötőképesség
• a hidraulikus és a nem hidraulikus kötőanyag fogalma


3.a
Ismertesse a vízcsőhálózat műtárgyait és szerelvényeit. A hálózati műtárgyak feladata a vízmű üzemeltetésében. A csőhálózat szerelvényeinek funkciója, szerkezetük.
3.b
Ismertesse a műanyagokat:
• a műanyagok tulajdonságai, fajtái
• a hőfok hatása a műanyagokra


4.a
Ismertesse a házi vízbekötések kiépítését. A bekötéshez szükséges tervek, engedélyek tartalma, követelményei. A házi vízbekötés megoldási lehetőségei. A csőhálózat megcsapoló szerelvényei. A munkához szükséges anyagok, szerelvények, méretek. A házi vízbekötés építésének vázlatrajza.
4.b
Ismertesse a tömítőanyagokat:
• a tömítés célja, szerepe
• a természetes tömítőanyagok
• a tömörítőanyagok alkalmazása a csőkötéseknél

5.a
Ismertesse a víznyerés lehetőségeit, a vízbeszerzés módjait. A felszíni víz beszerzésének műtárgyai és azok üzemeltetése.
5.b
Ismertesse a ragasztóanyagokat:
• a ragasztás célja
• a ragasztóanyagok fajtái, csoportosításuk
• a fémragasztók
• a műanyagragasztók


6.a
Ismertesse a vízcsővezeték javításának technológiai leírását, műveleti sorrendben, az előkészítő munkáktól a burkolat helyreállításáig, váratlan vízcsőtörés esetében.
6.b
Ismertesse az égetett agyagárukat:
• az égetett agyagáruk fogalma
• az égetett agyagáruk alapanyagai, fajtái, jellemzői
• gyártási folyamatuk
• a téglafajták fizikai és műszaki tulajdonságai
• a kőagyagcsövek


7.a
Ismertesse a belsőégésű motorok fogalmát, szerkezeti felépítését, az egyes alkatrészek szerepét. A négyütemű és a kétütemű motorok működési elve. A motorok indítása, a motorok téli üzeme.
7.b
Ismertesse a kötőanyagokat:
• a hidraulikus és a nem hidraulikus kötőanyag fogalma
• az égetett és az oltott mész tulajdonságai
• az építőiparban alkalmazott mészfajták


8.a
Ismertesse a szivattyúk feladatát, működési elvét, fajtáit. A különféle szivattyúk üzembehelyezése, kezelése és karbantartása. Az üzemeltetés közben előforduló főbb hibák, azok elhárításának módjai.
8.b
Ismertesse a kötőanyagokat:
• a hidraulikus és a nem hidraulikus kötőanyag fogalma
• a gipsz tulajdonságai, alkalmazásának területei


9.a
Ismertesse a dugattyús és különleges (vízsugár, mamut) szivattyúk felépítését, működési elvét, alkalmazási területeit, üzemeltetésüket és karbantartásukat.


9.b
Ismertesse a habarcsokat:
• a habarcs fogalma, fajtái, csoportosítása
• a falazó habarcsok összetétele, alkalmazásuk
• a vízzáró habarcsok


10.a
Ismertesse a búvárszivattyú alkalmazási területeit, felépítésüket, a működési elvet. Megfelelő búvárszivattyú kiválasztás adott diagram alapján, adott szükséges nyomás esetén. Búvárszivattyú beépítése, elektromos bekötése, fogásirány meghatározása, üzemeltetése, karbantartása.
10.b
Ismertesse a beton fogalmát, összetételét és alkotóanyagaikat:
• az adalékanyag
• a kötőanyag
• a víz


11.a
Ismertesse a szivattyúk vízszállításával kapcsolatos alapfogalmakat. A szivattyúk vízszállításának módja, nyomó- és szívómagasság, szívótér kialakítása, lábszelep szerepe és működése. Q-H görbe felvétele és értelmezése, a szivattyú emelőmagassága, az emelőmagasság kiszámítása.
11.b
Ismertesse a beton fogalmát:
• a beton fajtái, osztályozásuk szempontjai, osztályozásuk
• a beton készítése, kötési folyamata, utókezelése


12.a
Ismertesse a kompresszorok, vákumszivattyúk és a ventillátorok alkalmazásuk területeit, működési elvüket és karbantartásukkal kapcsolatos feladatokat.
12.b
Ismertesse a beton fogalmát:
• a friss és a megszilárdult beton tulajdonságai
• a vízzáró beton készítése és alkalmazása


13.a
Ismertesse a vízkezelési alkalmazások fogalmát és fajtáit. A levegőztetés feladata, megoldási módjai, alkalmazási területei.
13.b
Ismertesse a talajok fizikai tulajdonságait:
• a talaj alkotórészei és térfogati arányai
• a talaj természetes víztartalma
• a vízáteresztőképesség
• a talajok összenyomódása

14.a
Ismertesse a szűrés fogalmát, elvét, a szűrők fajtáit, osztályozásukat. A nyílt és a zárt gyors- és lassúszűrők fogalma, összehasonlítása kapacitás és tisztítási hatásfok szempontjából.
14.b
Ismertesse a házi bekötéseknél használatos anyagokat, szerelvényeket:
• csőfajták
• megfúró berendezés
• elzáró és mérő szerelvények


15.a
Ismertesse a víztisztítási folyamatábrát nagy vízszintingadozású folyóból történő vízkivételezés esetére, amikor a vízminőség javítása érdekében különböző méretű lebegő és oldott állapotban lévő anyagokat kell eltávolítani.
15.b
Ismertesse a nyomócsövek csőidomait, csőkötéseit:
• az oldható és oldhatatlan kötés fogalma
• az acélcsővezeték idomai
• az acélcsövek kötési módjai


16.a
Ismertesse a vízbeszerzési módokat a felszínalatti vizekből. Az aknakút fogalma, felépítése, üzemeltetése. A csáposkút fogalma, felépítése, üzemeltetése. A kútvízhozamot befolyásoló tényezők.
16.b
Ismertesse a nyomócsövek csőidomait, csőkötéseit:
• az oldható és oldhatatlan kötés fogalma
• az azbesztcement nyomócsövek idomai, kötései


17.a
Ismertesse a fertőtlenítés célját. Az ózonnal és az ibolyántúli sugárzással történő fertőtlenítés megoldási módjai.
17.b
Ismertesse a vízellátási rendszer elzáró és szabályozó szerelvényeit, berendezéseit:
• a tolózárak, csapok, szelepek, csappantyúk fogalma és szerepe a hálózatban
• a tűzcsapok és locsolócsapok fogalma, szerepe és karbantartásuk

18.a
Ismertesse a fertőtlenítés fogalmát, szükségességét. A klórozás, a direkt és az indirekt klóradagolók. Utóklórozás fogalma, módjai. A vízhálózat állapotának ellenőrzése A klórfelhasználás alapján. A vízhálózat másodlagos szennyezése.
18.b
Ismertesse a víz elleni szigetelés anyagait:
• a szigetelőanyag fogalma, fajtái, csoportosításuk
• a bitumen
• a bitumenes szigetelő lemezek és felhasználásuk
• a műanyag szigetelések
19.a
Ismertesse az íz- és szagkeltő anyagok eltávolításának módjait, eszközeit. Levegőztetés, az aktív szenes kezelés, ózonizálás, a lassú szűrés.
19.b
Ismertesse a hőszigetelő anyagokat:
• a hővezetés és a hőszigetelés fogalma
• a műanyaghab alkalmazása
• a parafa, a fűrészpor és a faforgács alkalmazásának területei
• a szénláncot nem tartalmazó hőszigetelő anyagok és alkalmazási területei


20.a
Ismertesse a vas és mangán előfordulását a természetes vizekben és káros hatásukat. A vas és mangántalanítás elve, az egyes berendezések üzemeltetése. A szűrőanyag aktiválásának és regenerálásának módja.
20.b
Ismertesse a kenőanyagokat:
• a viszkozitás fogalma
• a kenőanyagok rendeltetése
• a kenőanyagok csoportosítása, tulajdonságaik, alkalmazásuk területei


21.a
Ismertesse a víz keménységét okozó oldott anyagokat. A vízlágyítás fogalma, szükségessége, módjai. A mésztej, a mész-szóda alkalmazási területe. Az ioncserélő eljárások fajtái, jellemzésük.
21.b
Ismertesse a víztisztítási segédanyagokat:
• a szűrőanyagok
• az ioncserélő gyanták
• a poralakú, a folyékony és a gáznemű víztisztító anyagok fajtái és alkalmazásuk területei
• a vegyszerek adagolása


22.a
Ismertesse a gáztalanítás fogalmát, elvét. Gáztalanítók fajtái, típusai, az üzemeltetés feladatai.
22.b
Ismertesse a fertőtlenítés anyagait:
• a fertőtlenítésre használt vegyszerek és hatásmechanizmusuk
• a leggyakrabban használt fertőtlenítő berendezések

23.a
Ismertesse a vízkezelési eljárások közül az ülepítés célját, alkalmazási területét és az ülepítők működését.
23.b
Ismertesse a nyomócsövek csőidomait, csőkötéseit:
• az öntöttvas csőidomok
• az öntöttvas csövek kötése
24.a
Ismertesse a derítés fogalmát, célját, műtárgytípusait és a derítők üzemeltetésének feladatait.
24.b
Ismertesse a nyomócsövek csőidomait, csőkötéseit:
• a vasbeton nyomócsövek kötései, idomai
• a műanyag nyomócsövek kötései, idomai


25.a
Ismertesse a víztisztítás folyamatábráját felszín alatti víz beszerzése esetén, ha a vízből hidrogénkarbonátos kötésben lévő vas- és mangánszennyeződést kell eltávolítani.
25.b
Ismertesse a vízellátási rendszer elzáró és szabályozó szerelvényeit:
• a beürítő és légtelenítő berendezések
• a fagyasztók csőcsatlakozásai és a fagyasztói vízmérők


Biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek


1.
Ismertesse a munkavédelem alapfogalmait:
• a munkavédelem fogalma, célja
• a két fő terület


2.
Ismertesse a munkaviszonyra vonatkozó munkavédelmi előírásokat:
• a szakmai alkalmassági (előzetes) vizsgálat
• az időszakos orvosi vizsgálatok


3.
Ismertesse a csőhálózatépítés veszélyforrásait, munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai:
• mélyépítés
• csőszerelés
• környezeti hatások


4.
Ismertesse a földmunkák veszélyforrásait, a földmunkák végzésével kapcsolatos munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat:
• előkészítő munkák
• a munkaárok nyitása illetve visszatöltése
• védőfelszerelések, védőberendezések
• környezeti hatások


5.
Ismertesse a víztisztító telepek veszélyforrásait, az üzemeltetés munkavédelmi és környezetvédelmi előírásait:
• a különböző gépek és berendezések használatával kapcsolatos munkavédelmi előírások
• a munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi előírások
• védőfelszerelések, védőberendezések
• környezeti hatások


6.
Ismertesse a klór használatával kapcsolatos veszélyforrásokat, munkavédelmi előírásokat:
• a klórozó helyiségek létesítésének előírásai
• a klórgázpalackok és hordó szállítására, tárolására vonatkozó munkavédelmi előírások
• a klór élettani hatásai

 

7.
Ismertesse a munkahelyi baleset fogalmát:
• bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
• a dolgozók jogai és kötelességei
• a kártérítés


8.
Ismertesse az általános magatartási szabályokat a munkahelyen:
• megjelenés
• közlekedési szabályok
• munkavégzés és magatartási normák
• védőfelszerelések, védőberendezések használatával kapcsolatos előírások
• a környezet megóvására vonatkozó szabályok


9.
Ismertesse a tűzveszélyességi osztályokat és a tűzjelzés rendszerét:
• a tűzveszélyességi osztályok meghatározása, jelzése
• a tűzjelzés jelentősége, eszközei


10.
Ismertesse az üzemeltetés tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásait:
• szállítás
• raktározás és tárolás
• közlekedési utak és vészkijáratok


11.
Ismertesse a foglalkozási ártalmakat:
• fogalom
• csoportosítás
• zajártalom


12.
Ismertesse a gázos vizekkel üzemelő létesítmények veszélyforrásait, az üzemeltetés munkavédelmi előírásait:
• üzemeltetés
• védőfelszerelések, védőberendezések


13.
Ismertesse a villamos áram élettani és környezeti hatásait:
• élettani hatás
• környezeti hatás
• a villamos áram által okozott balesetek
• elsősegélynyújtás áramütés esetén
14.
Ismertesse a gépek veszélyforrásait, a használatukkal kapcsolatos munkavédelmi és környezetvédelmi elírásokat:
• a gépek lehelyezése, alapozása
• erőátviteli berendezések
• gépek környezeti hatásai
• üzemeltetés, teendők üzemzavar esetén


15.
Ismertesse a nagy átmérőjű csövekben és aknákban végzendő javítási illetve karbantartási munkák veszélyforrásait, munkavédelmi előírásait:
• előkészítő munkák
• javítás illetve karbantartás
• védőfelszerelések, védőberendezések


16.
Ismertesse az elsősegélynyújtással kapcsolatos alapismereteket:
• fogalma, szerepe, jelentősége, esetei
• teendők ájulás, eszméletvesztés esetén


17.
Ismertesse az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos alapismereteket:
• fogalma
• a juttatásokkal kapcsolatos előírások
• a szakmában használatos egyéni védőeszközök és a használatukkal kapcsolatos munkavédelmi előírások


18.
Ismertesse az anyagmozgató gépek veszélyforrásait, a használatukkal kapcsolatos munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat:
• motoros targoncák és daruk
• környezeti hatások
• üzemeltetés, teendők üzemzavar esetén


19.
Ismertesse az anyagok tárolására vonatkozó biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásokat:
• darabáruk tárolása
• ömlesztett anyagok tárolása
• tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása

 


20.
Ismertesse a munkaárok víztelenítésének veszélyforrásait, a víztelenítés munkavédelmi és környezetvédelmi előírásait:
• előkészítő munkák
• a munkaárok víztelenítése
• védőfelszerelések, védőberendezések
• környezeti hatások


21.
Ismertesse a kéziszerszámok veszélyforrásait, a használatukkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokat:
• a kéziszerszám megválasztása, ellenőrzése
• tárolás, szállítás
• használatuk és azok környezeti hatásai
• a dolgozók jogai az egyéni védőfelszerelések biztosítására


22.
Ismertesse a műtárgyak karbantartásának veszélyforrásait, a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat:
• ellenőrzés
• az üzemeltetés zavartalanságának biztosítása
• javítások, karbantartások környezeti hatásai
• védőfelszerelések, védőberendezések


23.
Ismertesse a vízvezetéki csőhálózat üzemeltetésének munkavédelmi és környezetvédelmi előírásait:
• az üzemeltetés biztonságtechnikája
• védőfelszerelések
• érvényesítendő környezetvédelmi szempontok


24.
Ismertesse a tüzelő- és fűtőberendezésekre vonatkozó tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat:
• tüzelőanyag tárolás
• a tűzoltás módja
• az oltóanyagok és hatásuk


25.
Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, feladatát és főbb területeit:
• fogalom
• feladatok
• területek
• a környezetvédelem intézményrendszere