NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Településihulladék-gyűjtő és- szállító

Központi vizsgakérdések
(OKJ-SZÁM: 21 7898 01)

 

„A” Folyékony hulladékgyűjtő-és szállító


1.a) Ismertesse a települési folyékony hulladék fogalmát.
b) Sorolja fel a hulladék fajtáit a hulladék eredete szerint.

2.a) Jellemezze a települési folyékony hulladékokat.
b) Ismertesse a hulladék fajtáit, jellemző tulajdonságaik szerint.

3.a) Ismertesse a Magyarországon keletkező települési folyékony hulladék mennyisége
és kezelési rendszerét.
b) Mi a veszélyes hulladék?

4.a) Ismertesse a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módszereit.
b) Mutasson be néhány hasznosítható hulladékot.

5.a) Ismertesse (sorolja fel) az átmeneti tárolás módszerét meghatározó főbb
szempontokat.
b) Ismertesse a veszélyes hulladékok szállításának speciális szabályait.

6.a) Mutassa be az átmeneti tároló főbb típusait.
b) Milyen környezeti károkat okoz a hulladék?

7.a) Vázoljon fel egy konkrét műtárgyat, települési folyékony hulladék gyűjtésére.
b) Mi a termelési hulladék és mik azok főbb jellemzői?

8.a) Mikor kell (kötelező) zárt tároló-medencét (gyűjtőtartályt) létesíteni?
b) Mit nevezünk települési hulladéknak?

9.a) Mi a különbség a zárt tároló-medence és a szivárogtató medence között?
b) Sorolja fel a hulladékok szakszerű összegyűjtésének módszereit és jelentőségét.

10.a) Milyen zárt tároló-medencés módszereket ismer?
b) Mi a környezetvédelem jelentősége?

11.a) Hogyan kell méretezni a gyűjtőhelyet?
b) Milyen jogszabályok határozzák meg az állam környezetvédelmi kötelezettségeit?

12.a) Hogyan kell elhelyezni a gyűjtőhelyet?
b) Ki a hulladéktermelő?

13.a) Mutassa be a folyékony hulladék elszállítására szolgáló járműveket és
berendezéseket.
b) Mi a hulladéktermelő felelőssége?

14.a) Mi a különbség az osztott rendszerű és egyesített rendszerű szállítóberendezés
között?
b) Mi a hulladékkezelő felelőssége?

15. a) A hulladék szállításának szervezési módszerei.
b) Mi a hulladékszegény technológia és mi a jelentősége?

16.a) A települési folyékony hulladék hasznosításának módszerei.
b) Mi az újrahasznosítás, az újrahasználat és mi a jelentősége?

17.a) Milyen szempontok határozzák meg, hogy a települési folyékony hulladékok
hasznosítására, vagy végső elhelyezésére törekszünk-e?
b) Mi a csomagolási hulladék és milyen fajtái vannak?

18.a) Ismertesse a települési folyékony hulladék rendezett elhelyezésének lehetőségeit és
feltételeit.
b) A különböző fajta hulladékoknál milyen tűzvédelmi veszélyek vannak?

19.a) Ismertesse a közcsatorna hálózatban való elhelyezés módját.
b) Mi a hulladékgazdálkodási terv?

20.a) Ismertesse a szennyvíztisztító telepen való elhelyezés módját.
b) Ismertesse a hulladékkezeléssel foglalkozó szakemberek viselkedési módját.

21.a) Ismertesse a rendezett lerakón való elhelyezés módjait.
b) Mi a szelektív hulladékgyűjtés és mi a jelentősége?

22.a) Ismertesse a mező-, vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területen való elhelyezés
módját.
b) Beszéljen a hulladékkezeléssel foglalkozó szakemberek felelősségéről.

23.a) Ismertesse a közcélú ártalmatlanító telepen való elhelyezés módját.
b) Mennyi és milyen fajta hulladék keletkezik Magyarországon?

24.a) Mutassa be a közcélú ártalmatlanító telep üzemelését és az ottani szabályokat:
- az elhelyező,
- az üzemeltető szempontjából.
b) Mi a teendő környezeti kár előfordulása (okozás) esetén?

25.a) Ismertesse e települési folyékony hulladék kezelésének biztonsági szabályait,
munka és egészségügyi előírásait.
b) Ismertesse a Magyarországon keletkező folyékony települési hulladék összetételét
és anyagjellemzőit.

„B” Szilárd hulladékgyűjtő-és szállító


1. Ismertesse:
a)a veszélyes és a nem veszélyes hulladék fogalmát, keletkezésük területeit (példákkal támassza alá az elmondottakat),
b) a hulladék minősítését és csoportosítást példákkal alátámasztva.

2. Ismertesse:
a) a munkavédelmi, munkabiztonsági foglalkozás egészségügyi alapfogalmait, különös tekintettel a környezetállapot és az egészség közti összefüggésre,
b) a szilárd hulladékgyűjtés és szállítás megoldási módjait, eszközeit.

3. Ismertesse:
a) a munkavégzésre vonatkozó általános magatartási szabályokat,
b) a hulladékok keletkezésének megelőzési és csökkentési módját.

4. Ismertesse:
a) a gépjárművek rakodásának szabályait,
b) a hulladékhasznosítás módjait.

5. Ismertesse:
a) szállítás biztonságtechnikai és a közúti közlekedés szabályait,
b) a hulladékkezelés lehetőségeit.

6. Ismertesse:
a) az anyagmozgatási munkák egyéni védőfelszereléseit, eszközeit és a közlekedésbiztonsági eszközöket,
b) a települési szilárd hulladékok jellemzőit.

7. Ismertesse:
a) az anyagmozgatásból, rakodásból adódó veszélyforrásokat,
b) a települési szilárd hulladékok gyűjtésére és átmeneti tárolására szolgáló rendszereket.

8. Ismertesse:
a) a munkavégzéssel kapcsolatos foglalkozási ártalmakat,
b) a hulladéktárolók kialakításának szempontjait.

9. ismertesse:
a) a környezetvédelem főbb területeit,
b) a szállítási mód megváltoztatásának szempontjait.

10. Ismertesse:
a) a települési szilárd hulladékok hatását a környezeti elemekre,
b) a szilárd hulladéknál alkalmazható különböző szállítási módokat.

11. Ismertesse:
a) a települési szilárd hulladékok emberre és egészségre gyakorolt közegészségügyi vonatkozásait,
b) a szilárd hulladékszállító járművek kialakításának általános elvét, főbb szerkezeti működésűket.

12. Ismertesse:
a) a szilárd hulladékgyűjtés módjait, környezeti hatások szerint,
b) a konténeres szállítás járműveit (jelenleg alkalmazott géptípusok).

13. Ismertesse és hasonlítsa össze:
a) a szilárd hulladékgyűjtés eszközeit, környezeti és egészségügyi szempontból,
b) a félpormentes szállítás járműveit.

14. Ismertesse:
a) a közterületen kialakított gyűjtőhely telepítésének és kialakításának környezeti- és egészségügyi szempontjait,
b) a zárt rendszerű (pormentes) hulladékgyűjtési és szállítási rendszereket.

15. Ismertesse:
a) a szilárd hulladékot szállító járműveket, környezeti hatásaik szempontjából,
b) a szákos hulladékgyűjtési és szállítási rendszert.

16. Ismertesse:
a) a vállalati munkavédelmi szabályzat szilárd hulladékszállításra vonatkozó előírásait,
b) a szilárd hulladékok dobtömörítős rendszereit.

17. Ismertesse:
a) a rendszeresen és időszakosan használandó egyéni védőfelszereléseket és jelentőségüket,
b) a laptömörítési rendszert.

18. Ismertesse:
a) a ki- és bevonulás, a gépjármű lépcsőjén történő tartózkodás szabályait, biztonságtechnikai előírásait,
b) a préses-, csigás- és ütvetömörítő rendszereket.

19. Ismertesse:
a) s közterületen, közúton végzett munkákhoz kapcsolódó KRESZ előírásokat,
b) az átrakásos gyűjtés-szállítás eszközeit.

20. Ismertesse:
a) a baleseti havária esetén teendő, szükséges lépéseket,
b) a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát, jelentőségét.

21. Ismertesse:
a) a szilárd hulladékgyűjtéskor a szeméttároló edény mozgatásánál-, az emelőszerkezet kezelésénél-, a tömörítő berendezéseknél előforduló veszélyforrásokat, a szállító jármű tisztításának előírásait,
b) a hulladékgazdálkodás alapkérdéseit.

22. Ismertesse:
a) a talált robbanásveszélyes anyag esetén teendő lépéseket,
b) a rendezett hulladék-lerakóhelyek létesítésnek szempontjait.

23. Ismertesse:
a) a szilárd hulladék szállítására vonatkozó tűzvédelmi előírásokat,
b) a korszerű ártalmatlanító telepek jellemzőit, működtetésének alapelveit.

24. Ismertesse
a) a szilárd hulladékok rakodására vonatkozó tűzvédelmi előírásokat,
b) a rendezett hulladéklerakó helyekre vonatkozó ellenőrzési és veszélyelhárításra vonatkozó előírásokat.

25. Ismertesse:
a) a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokkal kapcsolatos munkáltató és munkavállaló kötelezettségeket,
b) a hulladék elhelyezéssel-, és lerakással kapcsolatos adminisztratív nyilvántartási feladatokat, kötelezettségeket.