NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Környezetvédelmi laboráns

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 33 7898 02)

 

1.a)
Foglalja össze és értelmezze az ökológiai rendszer legfontosabb alapfogalmait és a rendszer elemeinek kapcsolatát.
b)
Ismertesse a méréstechnika alapjait: a mérés célját, feladatát, a mérőeszközök csoportosítását, a mérőműszerek csoportosítását és elvi felépítését.

2.a)
Ismertesse és értelmezze a környezetvédelem fogalmát, tárgyát, főbb feladatait, szervezeti rendszerét.
b)
Ismertesse a következő alapvető technológiai mérőeszközöket: a hőmérsékletmérést és műszereit, a mennyiségmérést és műszereit, a villamosság-mérést és műszereit.

3.a)
Ismertesse a környezetvédelem lehetséges szereplői között létrejövő munkamegosztást, az 1995. évi LIII. törvény szerinti feladataikat és együttműködési lehetőségeket.
b)
Ismertesse a hulladékminta vételének módjait és eszközeit, a minta fogalmát, fajtáit, a minták tartósítását és tárolását, az előkészítési műveleteket és azok fizikai, kémiai alapjait.

4.a)
Ismertesse az állam szerepét és feladatát a környezetvédelemben. Ismertesse az állam környezetvédelmi intézményeit.
b)
Ismertesse a talajminta vételének módjait és eszközeit, a minta fogalmát, fajtáit, a minták tartósítását és tárolását, az előkészítési műveleteket és azok fizikai, kémiai alapjait.

5.a)
Jellemezze a környezet- és természetvédelem egyéni lehetőségeit a hétköznapokban. Értelmezze a környezet- és természetvédelem, valamint a személyes etika kapcsolatát.
b)
Ismertesse a levegőminta vételének módjait és eszközeit, a minta fogalmát, fajtáit, a minták tartósítását és tárolását, az előkészítési műveleteket és azok fizikai, kémiai alapjait.

6.a)
Ismertesse a környezetvédelem feladatait a termelési/szolgáltatási folyamatokban: környezethasználat, együttműködés a hatóságokkal, környezettudatos vezetés.
b)
Ismertesse a vízmintavételi módokat és eszközöket, a minta fogalmát, fajtáit, a minták tartósítását és tárolását, az előkészítési műveleteket és azok fizikai, kémiai alapjait.

7.a)
Ismertesse a települések környezetvédelmi feladatait, kötelességeit és eszköztárát.
b)
Ismertesse a mikroszkóp felépítését és használatának főbb szabályait.

8.a)
Ismertesse napjaink globális környezeti problémáit. Mutassa be kialakulásuk okait és ismertesse a lehetséges kezelési alternatívákat.
b)
Ismertesse a természetes vizek keménységének, a víz oxigénfogyasztásának és oldott oxigéntartalmának jelentését, különböző módszerekkel történő meghatározását.

9.a)
Értelmezze a fenntartható fejlődés fogalmát a rövid és hosszú távú, helyi és globális érdekek viszonyát.
b)
Ismertesse a kémhatás fogalmát, mérésére alkalmas módszereket különböző környezeti elemekben.

10.a)
Ismertesse a környezetegészségügy hatósági hátterét. Jellemezze a környezetszennyezés egészségügyi hatásait, az egyéni megelőzés és védekezés lehetőségeit.
b)
Ismertesse a titrimetriás analízis alkalmazását a környezetvédelmi mérésekben: az eljárások csoportosítását, a mérőoldat fogalmát, pontos meghatározását, az indikátorokat és működésük elvét.

11.a)
Ismertesse a természetvédelmi védetté nyilvánítás folyamatát, osztályozását, fokozatait. Értelmezze a biodiverzitás megőrzésének szükségességét.
b)
Ismertesse a térfogatos elemzés kivitelezését egy környezeti elem vizsgálatánál, valamint a mérési eredmények kiszámítását, értékelését.

12.a)
Ismertesse a természetvédelem célját, feladatát, szervezeti rendszerét. Csoportosítsa a természetvédelem tárgyát képező értékeket.
b)
Ismertesse a Tk% fogalmát, meghatározását.

13.a)
Ismertesse a zaj és a rezgés kedvezőtlen hatását az élő szervezetre és az épített környezetre, valamint a zajkibocsátási határérték megállapításának módját, a zaj és rezgés csökkentésének lehetőségeit.
b)
Ismertesse a mérési eredmények pontosságát, kalibrációit, vakpróbát, megbízhatóságot, a mérési eredmények bizonytalanságát, a jegyzőkönyv készítését.


14.a)
Ismertesse a szilárd légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére szolgáló berendezéseket. Ismertesse a gáznemű légszennyező anyagok kibocsátásnak csökkentésére szolgáló leválasztó berendezéseket.
b)
Ismertesse az analitikai elválasztó módszerek elvét, fajtáit, az extrakció lényegét, alkalmazását a környezetvédelmi analitikában.

15.a)
Ismertesse a levegőszennyeződés legfontosabb kiváltó okait, környezeti és egészségügyi hatásait. Jellemezze hazánk légszennyezettségi állapotát, a légszennyező anyagok terjedését, a légkör öntisztulását.
b)
Ismertesse a papír és a vékonyréteg kromatográfia elvét, eszközeit, használatát, továbbá a környezeti elemek szennyezőinek meghatározását e módszerekkel.

16.a)
Ismertesse a környezetet terhelő sugárforrásokat, a sugárterhelés hatásait, valamint az ország sugárterhelésének jellemzőit, valamint a sugárzás elleni védelem lehetőségeit.
b)
Ismertesse az oszlop kromatográfia elvét, eszközeit, használatát, valamint a környezeti elemek szennyezőinek meghatározását e módszerrel.

17.a)
Jellemezze a szennyező anyagok jelenlétét a felszíni és felszín alatti vizekben: vizeink szennyezettségének országos jellemezőit, a szennyezés hatásait az ökoszisztémára, az öntisztulás folyamatát, a szennyező anyagokat és környezetegészségügyi hatásaikat.
b)
Ismertesse a következő alapvető technológiai mérőeszközöket: a nyomásmérét és műszereit, a szintmérést és műszereit, a nedvességtartalom-mérést és műszereit.

18.a)
Ismertesse a vízminőségi követelményeket, a vízgazdálkodás feladatát, a vízminősítés jellemzőit, a vízminőségi osztályokat, a vízkészletek, vízigények összefüggéseit.
b)
Ismertesse a vezetőképesség mérés elvét, a műszer részeit, működését, karbantartását. Ismertesse a konduktometriás titrálás alkalmazási lehetőségét a környezetvédelmi méréstechnikában.

19.a)
Ismertesse a biológiai eljárásokat a szennyvízkezelésben (biológiai szennyvíztisztítás, biológiai iszapkezelés).
b)
Ismertesse a koloriméter alkalmazását, felépítését, működési elvét, mérési tartományát, a kalibrációs görbe felvételét, a mérési sorozat kivitelezését, a mérhető komponenseket, a mérés hibalehetőségeit.

20.a)
Ismertesse a fizikai eljárásokat a vízkezelési technológiákban: az ülepítés fizikai törvényeit, a homokfogó és ülepítő berendezéseket és alkalmazásukat, a flotálás lényegét, a felúsztatás elvét, a zsír- és olajfogó berendezéseket, a szűrés, a centrifugálás alapelvét, berendezéseit.
b)
Ismertesse a spektrofotométer alkalmazását, felépítését, működési elvét, mérési tartományát a kalibrációs görbe felvételét, a mérési sorozat kivitelezését, a mérhető komponenseket, a mérés hibalehetőségeit.

21.a)
Ismertesse a víztisztítás kémiai eljárásait: a derítés elvét, vegyszereit, a derítők fajtáit, működését, az ioncsere lényegét, a kicsapatási eljárásokat, a vízlágyítás és szénsav-eltávolítás lehetőségeit, kivitelezését, a foszforeltávolítást, az oxidációt, az oxidációs folyamatok szerepét a fertőtlenítésben, a vas- és mangántalanítást.
b)
Ismertesse a mérési eredmények feldolgozását számítógép segítségével, valamint a szabványismerteket, a szabványok alkalmazását a méréstechnikában.

22.a)
Ismertesse a talajszennyeződés legfontosabb kiváltó okait, környezeti és egészségügyi hatásait. Jellemezze hazánk talajszennyezettségi, talajterhelési állapotát. Jellemezze a talaj tulajdonságait, összetevőit, az élővilág számára fontos elemeket a talajban, a természeti erők okozta talajkárosodásokat.
b)
Ismertesse a környezetvédelmi helyszíni mérési lehetőségeket: a zaj- és rezgésmérés elvét, műszereit, működésüket, karbantartását.

23.a)
Ismertesse a talajszennyeződések mentesítésének eljárásait: a talajtisztítási eljárásokat, a szénhidrogén szennyeződések eltávolítását, a talajvíztisztítási eljárásokat, a termelési technológiák talajra gyakorolt hatását.
b)
Ismertesse a füstgázelemző működési elvét és üzembehelyezését, a mérés kivitelezését és a paraméterek kiszámítását.

24.a)
Ismertesse a hulladékok káros környezeti hatását, a hulladékok módosulását természeti környezetbe. Jellemezze a hulladékok mennyiségének csökkentési lehetőségeit, a hulladékok újrahasznosításának módjait, a hulladékszegény technológiákat.
b)
Ismertesse a baktérium festési módokat és a Gram-festést.

25.a)
Ismertesse a hulladékfajtákat, a hulladékkezelés módjait (fizikai, kémiai, termikus és biológiai), a rendezett hulladéklerakás követelményeit.
b)
Ismertesse a mérés hibáit, a mérőműszerek hibáit, a mérések szervezését, menetét, a mérési jegyzőkönyv vezetését.