NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Környezet- és természetvédelmi szakmunkás

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 33 7898 01)

 

1.a)
Határozza meg a környezetvédelem célját, eszközeit és feladatát. Ismertesse a természetvédelem és a környezetvédelem kapcsolatát. Jellemezze a két tevékenységi kör különbözőségét és hasonlóságát!
b)
Sorolja fel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a természetvédelmi célját és feladatát. Mi a természetvédelmi bírság és a természetvédelmi szabálysértés?

2.a)
Mikor, milyen céllal és hol szervezték meg a Környezetvédelmi Világkonferenciát? Mikor jelent meg az első magyar környezetvédelmi törvény? Ismertesse a jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi törvény célját és szabályát. Soroljon fel a környezetvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangba hozott egyéb törvényekből néhányat.
b)
Mit jelent a vadon élő élővilág, az élőhelyek és a földtani értékek általános védelme?

3.a)
Sorolja fel a környezet védendő alkotóelemeit. Ismertesse az egyes elemeket veszélyeztető környezeti hatásokat.
b)
Mi biztosítja a természeti érték és terület kiemelt oltalmát? Ismertesse a védetté nyilvánítási folyamat szakaszait.

4.a)
Ismertesse a különböző termelő és egyéb tevékenységgel előidézett környezethasználat káros hatásait.
b)
Sorolj fel a védett természeti területek kategóriáit és jellemezze az egyes kategóriákat. Mi célt szolgálnak a védőövezetek, mikor és ki dönt létesítésükről?

5.a)
Ismertesse a természeti erőforrások csoportosítását és jellemezze típusaikat.
b)
Ismertesse a természetvédelmi törvény alapján védett természeti területre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

6.a)
Ismertesse a levegőszennyezés hatását az élőlényekre és a környezet egyéb elemeire.
b)
Ismertesse a védett növény- és állatfajokra, társulásokra vonatkozó jogszabályi előírásokat.

7.a)
Ismertesse a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezését. Határozza meg az öntisztulást és az eutrofizációt.
b)
Ismertesse a természetvédelmi törvény alapján a barlangok védelmét biztosító jogszabályi előírásokat.

8.a)
Milyen káros hatások érhetik a talajt? Ismertesse azok következményeit és a megszüntetés érdekében szükséges intézkedéseket.
b)
Ismertesse a természetvédelem alapelveit: indikátor, a génbank, az élő múzeum, a biológiai egyensúly és a környezetvédelemi elvet.

9.a)
Mi a csatornázás és a szennyvíztisztítás feladata? Mi az egyesített és az elválasztó rendszerű csatornahálózat, ismertesse azok előzményeit és hátrányait.
b)
Ismertesse az erdőtelepítés munkafolyamatait, a különböző talajelőkészítési, ültetési és ápolási tevékenységet, valamint a műszaki átvételig.

10.a)
Ismertesse a csatornahálózat tartozékait. Mikor van szükség csatornahálózati átemelőre? Mi a csatornahálózati nyilvántartás?
b)
Ismertesse a természetes és mesterséges felújítás különböző munkaműveleteit a befejezett erdősítés műszaki átvételéig.

11.a)
Ismertesse a csatornavizsgálatok célját, módját, eszközeit és feltételeit.
b)
Ismertesse az állománynevelési munkákat a csemeteápolást, a felszabadító és elegyarány-szabályozó tisztítást, a törzskiválasztó és a növedékfokozó gyérítés végrehajtását.

12.a)
Ismertesse a természetes és a mesterséges szennyvíztisztítási eljárásokat.
b)
Mit jelent a vágásterület térbeli rendje, mi a döntés, gallyazás, választékolás (hossztolás), darabolás, felkészítés, kérgezés? Mi a közelítés, szállítás, készletezés?

13.a)
Hogyan jellemezhető a víz minősége? Melyek a legártalmasabb vízszennyező anyagok? Milyen hatása van a nitrát-szennyeződésnek?
b)
Ismertesse az elsődleges és a másodlagos faipar termelési tevékenységét.

14.a)
Mi jelent az egyes növényfajok vonatkozásában a várostűrőképesség? Sorolja fel a települési zöldfelületek létesítésénél felhasználható fa- és cserjefajokat. Ismertesse káros tulajdonságaik miatt a települési zöldfelületek telepítésre nem ajánlható fa- és cserjefajokat.
b)
Ismertesse az erdőt veszélyeztető élettelen és élő károsítókat, valamint a védekezés lehetőségeit. (Prevenció és megszüntető módszerek).

15.a)
Ismertesse a kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó előírásokat. Ismertesse a kijelölt hulladékgyűjtő-telepekre előírt rendezett lerakási technológiát. Milyen káros jelenségek fellépésével kell számolni?
b)
Ismertesse az erdei melléktermékek körét és a begyűjtés lehetőségeit, tárolás, értékesítés módozatait.

16.a)
Hol, mely termelő és feldolgozó ágazatokban keletkezik veszélyes hulladék? Mondjon példákat. Ismertesse a termelő kötelességét.
b)
Ismertesse az erdő hármas funkcióját és az erdő környezetvédelmi jelentőségét.

17.a)
Mi az emisszió, a transzmisszió és az immisszió? Milyen a levegő természetes összetétel? Ismertesse a légszennyező források típusait.
b)
Ismertesse a gabonafélék talajelőkészítési, tápanyaggazdálkodási, vetési, betakarítási, tárolási és növényvédelmi munkáit.

18.a)
Ismertessen néhány légszennyező gázt és azok káros hatásait.
b)
Ismertesse a gyökgumosók talajelőkészítési, tápanyaggazdálkodási, vetési, betakarítási, tárolási és növényvédelmi munkáit.

19.a)
Ismertesse a helytelen mezőgazdasági művelés, a nem megfelelő erdőgazdálkodás, a mezőgazdasági kemizálás, az öntözéses gazdálkodás, valamint az egyéb káros antropogén hatásokra bekövetkező talajkárosodást.
b)
Ismertesse a pillangósok talajelőkészítési, tápanyaggazdálkodási, vetési, betakarítási, tárolási és növényvédelmi munkáit.

20.a)
Ismertesse a víz fizikai tulajdonságait, a kémiai és biológiai jellemzőit, a vízfelhasználók minőségi vízigényeit és az ivóvíz minőségi kritériumait.
b)
Ismertese az ipari növények talajelőkészítési, tápanyaggazdálkodási, vetési, betakarítási, tárolási és növényvédelmi munkáit.

21.a)
Melyek a leggyakoribb zajforrások és hogyan csökkenthető a zajszennyezés?
b)
Ismertesse a lédús növények talajelőkészítési, tápanyaggazdálkodási, vetési, betakarítási, tárolási és növényvédelmi munkáit.

22.a)
Jellemezze a települési folyékony hulladékokat, ismertesse azok kezelési rendszerét és gyűjtési módszerét. Ismertesse a rendezett elhelyezés lehetőségét.
b)
Ismertesse a zöldtakarmánynövények talajelőkészítési, tápanyaggazdálkodási, vetési, betakarítási, tárolási és növényvédelmi munkáit.

23.a)
Határozza meg a kommunális hulladék fogalmát és ismertesse az ártalmatlanítás lehetőségeit.
b)
Ismertesse a gyógy- és fűszernövények talajelőkészítési, tápanyaggazdálkodási, vetési, betakarítási, tárolási és növényvédelmi munkáit.

24.a)
Mi a termelési hulladék és mi a veszélyes hulladék? Ismertese az ártalmatlanítás lehetőségeit.
b)
Ismertesse a szántóföldi növénytermesztés talajelőkészítési, tápanyaggazdálkodási, vetési, betakarítási, tárolási és növényvédelmi munkáit.

25.a)
Ismertesse a mezőgazdasági hulladékok kezelését, elhelyezését és hasznosítási lehetőségét.
b)
Ismertesse a gyepgazdálkodás munkaműveleteit.