NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Csatornamű-kezelő

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 33 5842 01)

 

Szakmai ismeretek


1.a
Ismertesse a csatornázás célját és feladatait. A csatornázási rendszerek fajtái. A főgyűjtő, mellékgyűjtő és gyűjtő csatornák feladatai. A házi szennyvízbekötés feltételei és technológiája.
1.b
Ismertesse az anyagok jellemző tulajdonságait és vizsgálatukat:
• a sűrűség és a testsűrűség
• a vízfelvevőképesség és a vízáteresztőképesség
• a keménység, a szilárdság és a kopásállóság


2.a
Ismertesse a csatornahálózat műtárgyait és tartozékait. A hálózati műtárgyak feladata.
2.b
Ismertesse a kötőanyagokat:
• a kötőanyag fogalma, a kötőképesség
• a hidraulikus és a nem hidraulikus kötőanyag fogalma


3.a
Ismertesse a csatornahálózat-építés technológiáját. A csatornaépítés egyes munkafázisai, a hálózatépítés gépei.
3.b
Ismertesse a műanyagokat:
• a műanyagok tulajdonságai, fajtái
• a hőfok hatása a műanyagokra


4.a
Ismertesse a csatornahálózattal szemben támasztott követelményeket. A csatornaszakasz vízzárósági vizsgálata, lejtésvizsgálatok.
4.b
Ismertesse a tömítőanyagokat:
• a tömítés célja, szerepe
• a természetes tömítőanyagok
• a mesterséges tömítőanyagok
• a tömítőanyagok alkalmazása a csőkötéseknél


5.a
Ismertesse a szennyvízátemelés célját és feladatát. A szennyvízátemelők kialakítása. Az átemelőkben alkalmazott szivattyúk, gépészeti berendezések és automatika. Az átemelők üzemeltetési feladatai.
5.b
Ismertesse a ragasztóanyagokat:
• a ragasztás célja
• a ragasztóanyagok fajtái, csoportosításuk
• a fémragasztók
• a műanyagragasztók


6.a
Ismertesse a szennyvíz- és szennyvíziszap elvezetésben alkalmazott szivattyúfajtákat. Az egyes szivattyúfajták alkalmazási területe. A szivattyú vízellátással kapcsolatos alapfogalmak.
6.b
Ismertesse az égetett anyagárukat:
• az égetett anyagáruk fogalma
• az égetett anyagáruk alapanyagai, fajtái, jellemzői
• gyártási folyamatuk
• a téglafajták fizikai és műszaki tulajdonságai
• a kőagyagcsövek


7.a
Ismertesse a közcsatorna hálózatba vezetett szennyvizek fajtáit. Veszélyes szennyvizek csoportosítása, hatása. Közcsatornák védelme, fontosabb határértékek, csatornabírság.
7.b
Ismertesse a kötőanyagokat:
• a hidraulikus és a nem hidraulikus kötőanyag fogalma
• az égetett és az oltott mész tulajdonságai
• az építőiparban alkalmazott mészfajták


8.a
Ismertesse a csatornavizsgálat célját, módszereit, eszközeit és berendezéseit különböző rendszerű és méretű csatornaszakaszokon.
8.b
Ismertesse a kötőanyagokat:
• a hidraulikus és nem hidraulikus kötőanyag fogalma
• a gipsz tulajdonságai, alkalmazásának területei


9.a
Ismertesse a csatornatisztítási módokat.
9.b
Ismertesse a habarcsokat:
• a habarcs fogalma, fajtái, csoportosítása
• a falazó habarcsok összetétele, alkalmazásuk
• a vízzáró habarcsok

 

10.a
Ismertesse a csatornajavítási módokat.
10.b
Ismertesse a beton fogalmát, összetételét és alkotóanyagait:
• az adalékanyag
• a kötőanyag
• a víz


11.a
Ismertesse a szennyvízhozam mérés módjait.
11.b
Ismertesse a beton fogalmát:
• a beton fajtái, osztályozásuk szempontjai, osztályozásuk
• a beton készítése, kötési folyamata, utókezelése


12.a
Ismertesse a szennyvíztisztítás célját, a szennyvíztisztítási eljárások csoportosítását. A természetes és mesterséges tisztítási módszerek összehasonlítása, alkalmazási területeik. A tavas szennyvíztisztítás.
12.b
Ismertesse a beton fogalmát és fajtáit:
• a friss és a megszilárdult beton tulajdonságai
• a vízzáró beton készítése és alkalmazása


13.a
Ismertesse a biológiai szennyvíztisztítási eljárásokat.
13.b
Ismertesse a talajok fizikai tulajdonságait:
• a talaj alkotórészei és térfogati arányai
• a talaj természetes víztartalma
• a vízáteresztőképesség
• a talajok összenyomódása


14.a
Ismertesse a mechanikai szennyvíztisztítási eljárásokat. A mechanikai szennyvíztisztítás célja, feladatai, berendezései, a eltávolítás elvei.
14.b
Ismertesse a beton csőcsatorna építésnél használatos csőfajtákat:
• kötési mód
• vízzáróság


15.a
Ismertesse az ülepítés folyamatát. Az ülepítők helye a tisztítástechnológiában. A tartózkodási idő. Ülepítők kialakítása, gépészeti berendezései, üzemeltetési feladatai.
15.b
Ismertesse a nyomócsövek csőidomait, csőkötéseit:
• az oldható és az oldhatatlan kötés fogalma
• az acélcsővezeték idomai
• az acélcsövek kötési módjai


16.a
Ismertesse a felúsztató berendezéseket.
16.b
Ismertesse a nyomócsövek csőidomait, csőkötéseit:
• az oldható és az oldhatatlan kötés fogalma
• az azbesztcement nyomócsövek idomai


17.a
Ismertesse a szennyvíztisztító kisberendezéseket.
17.b
Ismertesse a befolyócsövek csőidomait, csőkötéseit:
• azbesztcement csövek
• műanyag csövek


18.a
Ismertesse egy biológiai tisztítást végző szennyvíztelep technológiai folyamatábráját.
18.b
Ismertesse a víz elleni szigetelés anyagait:
• a szigetelőanyag fogalma, fajtái, csoportosításuk
• a bitumen
• a bitumenes szigetelő lemezek és felhasználásuk
• a műanyag szigetelések


19.a
Ismertesse a levegőztetés célját és megoldási módjait a szennyvíztechnológiában.
19.b
Ismertesse a hőszigetelőanyagokat:
• a hőszigetelés és a hőszigetelés fogalma
• a műanyaghab alkalmazásának területei
• a parafa, a fűrészpor és a faforgács alkalmazásának területei
• a szénláncot nem tartalmazó hőszigetelő anyagok és alkalmazási területei


20.a
Ismertesse a szennyvíziszap fajtáit, mennyiségi és minőségi jellemzőit. A víztartalom-iszaptérfogat összefüggése. Az aerob iszapstabilitás fogalma, technológiái, műtárgyai, üzemeltetési feladatai.


20.b
Ismertesse a kenőanyagokat:
• a viszkozitás fogalma
• a kenőanyagok rendeltetése
• a kenőanyagok csoportosítása, tulajdonságaik, alkalmazásuk területei


21.a
Ismertesse az anaerob iszapstabilizáció célját és folyamatát. A rothasztási folyamatot befolyásoló tényezők, műtárgyak kialakítása. Gáztárolás, gázhasznosítás. A rothasztók üzemeltetési feladatai.
21.b
Ismertesse a szennyvíztisztítási segédanyagokat:
• a különféle halmazállapotú szennyvíztisztító anyagok fajtái és alkalmazásuk
• a vegyszerek adagolása


22.a
Ismertesse a szennyvíziszapok víztelenítési eljárásait.
22.b
Ismertesse a fertőtlenítés anyagait:
• a fertőtlenítésre használt vegyszerek és hatásmechanizmusuk
• a leggyakrabban használt fertőtlenítő berendezések


23.a
Ismertesse a szennyvizek utótisztításának célját, feladatait. A nitrogén és a foszforeltávolítás technológiái. A tisztított szennyvizek fertőtlenítése.
23.b
Ismertesse az aknák építésénél előre gyártott elemeket:
• szűkítők
• kútgyűrűk
• munkakamra


24.a
Ismertesse az ásványi eredetű anyagokat tartalmazó ipari szennyvizek jellemzőit. A felületkezelő /galvanotechnikai/ üzemek szennyvizének jellemzői, a tisztítás folyamata.
24.b
Ismertesse a víz elleni szigetelés anyagait:
• a szigetelőanyag fogalma, fajtái, csoportosításuk
• a bitumen
• a bitumenes szigetelő lemezek és felhasználásuk
• a műanyag szigetelések

 

 

25.a
Ismertesse a túlnyomóan szerves eredetű anyagokat tartalmazó ipari szennyvizek tulajdonságait. A tejipari-, húsipari- konzervipari szennyvizek minősége és tisztítási technológiái.
25.b
Ismertesse a körcsatornába történő bekötés kiépítéséhez szükséges anyagokat:
• csőanyagok
• akna