NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Szakmai jogszabályok

Jogszabályi háttér

rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

   • 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
   • 1993. évi LXXIX. törvény közoktatásról
   • 2003. évi CVI. törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról
   • 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
   • 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról
   • 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
   • 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
   • 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
   • 206/2005. (X 1.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól
   • 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
   • 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól
   • 123/2007. (V. 31.) Korm. Rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól
   • 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
   • 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére jogosultság feltételeiről
   • 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
   • 24/2003. (VIII. 19.) a kerettantervek kiadásáról. Bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról
   • 26/2001 (II. 17.) OM rendelet rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
   • 1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről
   • 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről
   • 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
   • 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól
   • 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
   • 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról
   • 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki   névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről
   • 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól
   • 10/2006. (IX. 25.) OKM 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról
   • 10/2008. (III. 29.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
   • 13/2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
   • 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről
   • 3/2004. (II. 17.) OM–FMM együttes rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól
   • 20/2007 (V.21.) SzMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
   • 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról
   • 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről
   • 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról
   • 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól
   • 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról 
   • 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól
   • 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról
   • 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól

   • 1057/2005. (V. 31.) Korm. határozat a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről


a környezetvédelmi és vízügyi képesítések speciális jogszabályai:

   • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
   • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
   • 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet/ a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
   • 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet/ a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
   • 4/2006 (II.2.) KvVM rendelet a szakmai vizsgára feljogosított intézményekről
   • 23/2008. (IX. 23.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet módosításáról

   • Közlemény a környezetvédelmi szakképzési szakértők listájáról