NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Hazánk környezetvédelmi feladatai
Hazánk legfontosabb környezetvédelmi célkitűzéseit 2008-ig a második Nemzeti Környezetvédelmi Program határozza meg.

A Program megvalósításával számottevő javulást szeretnék elérni a környezet állapotában: a különböző intézkedések a levegő, a víz, a talaj védelmét szolgálják, de törekszünk a környezeti zaj és rezgés okozta károk csökkentésére is. Növelni kívánjuk a megújuló energiaforrások használatának arányát a jelenlegi 3,6%-ról 5%-ra. A hulladékgazdálkodás területén kiemelt feladatnak tekintjük a hulladékok keletkezésének csökkentését, a keletkezett mennyiség hasznosítását, korszerű kezelését. Az 1994-es Éghajlatváltozási Keretegyezmény szellemében hazánk is törekszik az üvegház-gázok légköri koncentrációinak stabilizálására olyan szinten, amely megakadályozná az éghajlati rendszerre gyakorolt veszélyes hatást.

A következő évtizedek munkáját a fenntarthatóság elvére alapozzuk: a tervezésben a gazdasági aspektusnak lassan egyenrangú társa lesz környezetvédelem szempontrendszere.


Publikációk

2010. évre kiadott környezetvédelmi termékdíj fizetés alóli mentességi engedélyek
2010.06.29

 
 

A mobilitás az életünk része.
2010.04.26

Európai szinten a közlekedési infrastruktúra terén megvalósuló beruházások lehetővé tették, hogy napi szükségleteink kielégítése érdekében nagyobb távolságokat tegyünk meg, de ezzel nem csökkent az az idő, amíg zajnak, forgalmi torlódásnak és légszennyezésnek vagyunk kitéve.

 
 

Tanulmány a települési hulladék kezelésének költségviszonyairól
2010.04.14

A KvVM Hulladékgazdálkodási Főosztálya megbízásából készült tanulmány a települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyait, a szolgáltatás gazdasági összefüggéseit mutatja be és elemzi. A tanulmány készítője a Köztisztasági Egyesülés, amely a hulladékkezelő közszolgáltatókat tömörítő legnagyobb szervezet az országban (a tagszervezetek 2020 településen közel 7,8 millió lakos ellátását végzik).

 
 

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezések nyilvántartása, szivárgásvizsgálata, hűtőközegek felhasználása, valamint a közreműködő személyek és vállalkozások képesítése
2009.12.23

A magaslégköri ózonréteg védelme és a légköri üvegházhatás csökkentése érdekében hozott nemzetközi és hazai jogszabályok a legalább 3 kg hűtőközeg töltetű berendezések (ipari, kereskedelmi és komfort hűtőgépek, klímaberendezések, hőszivattyúk) üzemeltetőitől rendszeres intézkedéseket követelnek meg. Az ózonkárosító anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke (2010. január 1-től az 1005/2009/EK rendelet), a 310/2008. (XII. 20.) kormányrendelet 9. §-a, valamint az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 824/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (F-gáz rendelet) 3. cikke a helyhez kötött berendezések kötelező évenkénti, nagyobb rendszereknél ennél gyakoribb szivárgásvizsgálatot ír elő, melyet csak arra kiképzett és képesített személyek és vállalkozások végezhetnek. Az üzemeltetők felelőssége a berendezéseik (hűtőköreik) címkézése, a szivárgásvizsgálatok, a hűtőközeg felhasználás, a hűtőköri beavatkozások, valamint a szolgáltatást végző képesített személy vagy vállalkozás jogosultságának dokumentálása és ezekről adatszolgáltatás biztosítása.

 
 

Bizottsági döntés a mentességi kérelmekről
2009.07.16

 
 

A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) álláspontja a Heiligenkreuzba tervezett hulladékégető mű környezeti hatásairól
2008.11.06

 
 

Tájékoztató az E-PRTR-ről
2007.10.27

 
 

A BESTUFS Gyakorlati Útmutatója
2007.09.18

A BESTUFS Gyakorlati Útmutatója a BESTUFS korábbi Útmutató Kézikönyvei alapján készült és azok számára nyújt tájékoztatást, akik érdekeltek a városi teherszállításban vagy érdekli őket a kérdés és olyan megoldásokon gondolkodnak, melyek javíthatják a városokban a termékáramlást és csökkenthetik a teherszállítás környezeti hatásait. Az Útmutató innen letölthető.

 
 

A helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi alapbejelentése (LAL)
2007.07.22

Minden adatlapot két példányban töltöttünk fel, az elektronikusan is kitölthető változatnál zárójelben feltüntettük ezt a lehetőséget, egyéb jelzés hiányában nyomtatás után kézzel lehet kitölteni a lapot.

 
 

A helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi éves adatainak bejelentése (LM)
2007.07.22

Az adatlapokat két példányban is feltöltöttük. Az elektronikusan kitölthető változatnál ezt zárójelben jelöltük, egyéb jelzés hiányában nyomtatás után kézzel lehet kitölteni a dokuentumot.