NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Erdei Iskola és Óvoda

A minősített Erdei iskola és óvoda rendszer az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő tanulásszervezési forma. A tanulók több napot töltenek el iskolájuktól eltérő helyszínen, rendszerint a természet közelében. A program a helyi adottságokra épül. A terepen végzett tevékenység kiemelkedő nevelési feladat a környezettel  harmonikus, egészséges életvezetési képességek és a közösségi tevékenységekhez kötődő környezet- illetve társadalomtudat fejlesztése.

A 2008-tól alkalmazott új minősítési eljárás, illetve az egységes követelmény rendszer felállításáról szóló megállapodás alapján cél, hogy 2013-ra 150-160 minősített intézményből álló Erdei Iskola és 25-30 Erdei Óvoda Szolgáltatók hálózata jöjjön létre.
Jelenleg a minősített Erdei Iskola Szolgáltatók száma: 74, az előminősítetteké: 28. A minősítések elbírálását folyamatosan végzi az Erdei Iskola Szolgáltatók Érdekegyeztető Tanácsa. A folyamatot nagymértékben segítheti, hogy az Európai Unió  operatív programok keretében jelentős összegű pályázati lehetőség nyílt az erdei iskolák infrastruktúrájának fejlesztésére.

A programot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és kulturális Minisztérium közösen működteti, megvalósításában a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) partnerintézményként vesz részt.

A fejlesztés eredményeként 2008-ban a minősített erdei Iskola Szolgáltató intézmények száma eléri a 100-at, illetve az infrastruktúrák fejlesztésére pályázat útján már EU támogatás is folyamatosan felhasználható 2013-ig. 2008. októberében az első minősített Erdei Óvoda Szolgáltató is megkapja a tanúsítványt, valamint további Erdei Iskola Szolgáltatók összesen 22-en kapnak szintén tanúsítványt.
2009-2010 kiemelt feladata az intézmények közötti együttműködés és szakmai tanácsadás rendszerének fejlesztése, különös figyelemmel a fenntartó (önkormányzatok) és a civil szerveztek nagyobb arányú bevonására.

 

Bővebb információ, kapcsolódási lehetőségek:

Bazsáné Dr. Szabó  Marianne osztályvezető
e-mail: bazsane@mail.kvvm.hu

  

Hírek:


Újra lehet pályázatot benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program keretében az Erdei Iskola és Óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztésére (KEOP-3.3.0)
Pályázhatnak minősítéssel, illetve előminősítéssel rendelkező Erdei Iskola és Óvoda Szolgáltatók. A pályázati dokumentációk letölthetők: http//www.nfu.hu  http//www.kokosz.hu

KvVM-OKM-KOKOSZ háromoldalú együttműködési megállapodás.

Az Erdei Iskola és Óvoda Szolgáltatók minősítéséhez szükséges dokumentációk anyagai a KOKOSZ honalapján találhatók meg:  http://www.kokosz.hu