NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
 
KEOP-1.2.0 - Pályázati tapasztalatok
Leadási határidőFolyamatos

A KEOP-1.2.0 Akcióterve szerint a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló, módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Program) 2. számú melléklet 1-5. táblázatában határidős teljesítéssel szereplő 2000 LE feletti települések és agglomerációk pályázhatnak.
A pályázati útmutató és mellékletei 2007. októberében kerültek meghirdetésre, az első pályázatok 2007. november 12-én kerültek benyújtásra.
A KEOP pályázatok értékelési rendje szerint a beérkezett pályázatok először formai ellenőrzésen estek át, majd a hiánypótlást követően felkért szakértők értékelték a meghirdetett KEOP-1.2.0 értékelési szempontjai (pontszámok) alapján.
Három független szakértő értékelése után a pályázatok a Bíráló Bizottság elé kerülnek. A Bíráló Bizottság – a vonatkozó jogszabályban meghatározott összetételben – jogosult arra, hogy meghallgatva az értékelők észrevételeit, valamint figyelembe véve a benyújtott pályázati anyagokat, döntést hozzon a projekt támogathatóságáról. A beérkezett pályázatok nagy számára való tekintettel (eddig több mint 100 db) a Bíráló Bizottság gyakorlatilag folyamatosan ülésezik.

 

Eddigi általános szakmai tapasztalatok:


Annak ellenére, hogy a pályázati útmutató és a sablonok kidolgozásánál a szakmai munkacsoport különös figyelmet fordított arra, hogy minden olyan adat, vagy körülmény szerepeljen a pályázati anyagban, amely a döntést megalapozza, az önkormányzatok, illetve a pályázatot készítő szakértők sok esetben a tartalmi követelményeket elhanyagolva nyújtották be az előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat (EMT).

 

Tipikus problémák:

 

- nincs egyértelműen meghatározva a tervezett beruházás műszaki tartalma, abból nem állapítható meg a naturália (pl. az új lakossági bekötések száma),
- a pályázatban szereplő települések nem felelnek meg a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló, módosított 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1-5. táblázataiba foglalt agglomerációs besorolásnak, illetve nem rendelkeznek a VKKI-tól jóváhagyó igazolással az agglomerációs átsorolásról,
- elégtelen változatelemzés, (nem valós alternatívákat mutat be a pályázó) nincs „0” változat, ezért nincs összehasonlítási alap,
- elégtelen tartalmú együttműködési megállapodások, melyek kockázatot jelentenek a megvalósítás vonatkozásában,
- a települések belterületén túlzott mértékű csatornázás, vagy szennyvíztisztító telepi kapacitás tervezése a településen belül, (melyet sem az EU, sem a magyar jogszabályok nem írnak elő),
- az indokolatlan vállalások fenntarthatósági problémákat vetnek fel (pl.: 100%-os csatornázottság a rákötési hajlandóság tényszerű alátámasztása nélkül),
- az adott konstrukcióban (KEOP-1.2.0.) sok a nem támogatható tevékenység és a nem elszámolható költség a pályázatokban (pl.: előközművesítés, külterületen lévő ingatlanok hálózatra kötése stb.),
- a pályázatok egy részében a közbeszerzési törvénnyel ellentmondó közbeszerzési tervet készítenek,
- a hatályos jogszabályi előírásoktól eltérően ott is harmadfokú tisztítás megvalósítását tervezik, ahol az nem indokolt,
- egyeztetési kötelezettség elmulasztása az egy agglomerációba tartozó települések esetében (KEOP-1.2.0.),
- indokolatlanul magas költségek az EMT-ben jelentkeznek, amelyek a későbbiekben a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a CBA alapját képezik,
- a beruházás tervezésénél magasak az egy bekötésre eső beruházási költségek, mely a rákötési hajlandóságot is befolyásolja, valamint a csatornadíjat is indokolatlanul növeli,
- a projektmenedzsment szervezet és a projektgazda közötti átfedések, a kapcsolódó költségek elkülönítésének hiánya elszámolható és nem elszámolható költségekre,
- tisztázatlan üzemeltetési viszonyok, szabálytalan üzemeltetői szerződések (koncesszió-kötelezettség elmulasztása),
- problémaként jelentkezik a tulajdonviszonyok rendezetlensége .
- a pályázatban az előkészítésre és a megvalósításra is irreális ütemtervek készülnek.

A KEOP módosításánál az alábbi néhány szempontot tarjuk fajsúlyosnak, amelyeket meg kell vitatni, és a Pályázati Útmutatót ennek megfelelően módosítani szükséges:

1. Amennyiben a pályázó települések között ÖNHIKI-s szerepel, meg kell vizsgálni, hogy a ez milyen hatással lesz a beruházás megvalósításának biztonságára.
2. Pontosítani kell az EMT Útmutató bizonyos pontjait: pl. részletesebben kell majd bemutatni a jelenlegi helyzetet, az alapinfrastruktúrát, az eddigi szennyvízközmű beruházásokat, azok forrásait, a jelenlegi fizetőképes keresletet, a kintlévőségeket, reális rákötési hajlandóságot, stb.
3. Rendezni kell a pályázat sorsát, amennyiben az önkormányzat idő közben a beruházás megvalósítását megkezdte, vagy olyan körülmény, változás következett be, amely indokolja a pályázat visszavonását. (tervezési szakaszban, megvalósítási szakaszban)
4. Az indikátorokat kötelezően kell előírni a fajlagos mutatók összehasonlíthatósága érdekében.
5. A meglévő szennyvíztisztító telep felhagyása esetén az indoklás szempontjait meg kell határozni.
6. Nem utolsó sorban a Pénzügyminisztérium bevonásával egyértelműen meg kell határozni az ÁFA változással kapcsolatos önkormányzati kötelezettségeket, illetve a lakosságra háruló kötelezettségekből eredő következményekre fel kell hívni a figyelmet.