NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Román köszönet az árvízi védekezéshez nyújtott magyar segítségért
2005-06-22 16:54:39
Sulfina Barbu környezetvédelmi miniszter a mai napon levélben fejezte ki a román kormány köszönetét a Temes megyei árvízi károk felszámolásában közreműködő magyar szakembereknek és Persányi Miklós miniszternek. A pénteken hazaérkező magyar osztag több mint egy hónapig segédkezett az árhullámok megfékezésében.
Mint ismeretes, a romániai Temes és Bega folyók vízgyűjtőjén áprilisban lehullott hatalmas mennyiségű csapadék évszázadok óta nem tapasztalt árhullámot idézett elő Romániában. Sulfina Barbu miniszter asszony kérésére Magyarország május 7-én árvízvédelmi kontingenst indított a szomszédos országba.

Az árvízi helyzet miatt a román környezetvédelmi miniszter kérte, hogy a tervezettnél két héttel tovább maradjon a magyar osztag a területen, ennek megfelelően a 14 szakember június 18-ig dolgozott a Bega folyó bal partjánál, Ótelek alatt. A kontingens június 19-én kezdte meg a szivattyúk leszerelését és málházását, a hazaindulás tervezett időpontja június 24-e.

A segítségnyújtás keretében a szivattyúk több mint 24 millió m3 vizet emeltek át, amellyel összesen 1,5 méterrel csökkentették az elöntött terület vízszintjét. Az eszközök szállításával, telepítésével és működtetésével kapcsolatos magyar költség elérte a 130 millió forintot.

Alábbiakban a román környezetvédelmi miniszter Persányi Miklóshoz írt levelét közöljük.

Kérem, engedje meg, hogy magam és a román kormány nevében nagyrabecsülésemet fejezzem ki a Temes megyei árvíz okozta szükséghelyzet megszüntetésében nyújtott segítségükért.

Kérem, tekintse e levelet Románia abbéli akaratának és elkötelezettségének kifejezéseként, hogy az országaink között kialakult jó együttműködés tovább folytatódjon.

A rendelkezésünkre bocsátott szakemberek és eszközök a legjobb példái az országaink közötti együttműködésnek nemcsak a jó, hanem különösen a rossz időkben.

Értékes partnerként tekintünk Magyarországra, amelyre számítani lehet, az erős, életképes és aktív partnerség és szomszédság bizonyságaként.

A román - magyar együttműködés Európa építésének olyan példája, mely rendkívül fontos mind magunk, mind a jövő nemzedék számára.

Románia figyelembe veszi az integrációs folyamat során Magyarországtól kapott segítséget, a magyar tapasztalatok átadását a környezetvédelem területén és azt a tényt, hogy Magyarország már az Európai Unió tagja.

Miniszter úr kérem, fogadja legmélyebb tiszteletemet és nagyrabecsülésemet.


Üdvözlettel,

Sulfina Barbu miniszter