NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Kijevi környezetvédelmi miniszteri konferencia
2003-05-23 17:55:00
Persányi Miklós, magyar környezetvédelmi és vízügyi miniszter részt vett a kijevi a május 21-től rendezett 5. európai környezetvédelmi miniszteri konferencián. A konferencián ötvenhárom ország, illetve 26 nemzetközi és nem kormányszintű szervezet képviselői jelentek meg.
Május 22-én csütörtökön Persányi Miklós hazánk nevében aláírta a Kárpátokkeretegyezmény néven ismert jegyzőkönyvet a régió országainak környezetvédelmi minisztereivel.
Az egyezmény a biodiverzitás, a területfejlesztés és az integrált vízgyűjtő gazdálkodás területén rögzíti a Kárpát-medence országainak együttműködési szándékát a fenntartható fejlődés jegyében. A jegyzőkönyvet Szerbia-Montenegro, Románia, Ukrajna, Magyarország és Szlovákia írta alá, és Csehország és Lengyelország is hamarosan csatlakozik hozzá Az egyezmény révén összehangoltabbá válik a mezőgazdasági, az infrastrukturális, az idegenforgalmi és a környezeti nevelési tevékenység is. Az egyezményben foglalt célok megvalósítását a felek a jövőben részletes megállapodásban fektetik le.

A háromnapos miniszteri konferencián három másik jegyzőkönyvhöz is csatlakozott Magyarország. A miniszterek kézjegyükkel látták el a határokon átterjedő szennyeződések kapcsán megalkotott stratégiai környezeti vizsgálati jegyzőkönyvet, a szennyezőanyag-kibocsátások nyilvántartásaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyvet, valamint a környezeti károkért való polgári felelősségvállalásra vonatkozó egyezményt.

A konferencia keretében sor került az első olyan európai uniós környezetvédelmi miniszteri egyeztetésre, amelyen Magyarország teljes joggal, felszólalási lehetőséggel vehetett részt.
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter több kétoldalú megbeszélést is folytatott az 5. európai miniszteri konferencia keretében. A miniszter román kollégájával, Petru Lificiuval megállapodtak a környezetvédelmi vegyes bizottság felállításáról, amely júliusban tartja első ülését Budapesten. Kérésére kollégája részletesen tájékoztatta a verespataki aranybánya-beruházással kapcsolatos román álláspontról. Eszerint a román fél nagyon körültekintő hatásvizsgálatot folytat, amelyben a legjobb román szakértők mellett nemzetközi szakértők és magyar szakértők is részt vehetnek, és csak ennek a folyamatnak a lezárulása után kíván döntést hozni a létesítési engedély megadásáról.

Osztrák kollégájával, Josef Pröll-lel Persányi Miklós egyetértési megállapodást írt alá az éghajlat-változási keretegyezmény és a kiotói jegyzőkönyv végrehajtásáról, valamint a kiotói jegyzőkönyvben foglalt együttes végrehajtási tervezetek kezdeményezéséről és végrehajtásáról. Ezek olyan vállalkozások, amelyekben az osztrák állam egyetértésével a külföldi befektető kibocsátást csökkentő beruházást eszközöl Magyarországon. A magyar fél számára előnyösek a környezetvédelmileg jó technológiák, az így keletkezett szennyezés-csökkentés egy részét vagy egészét viszont az osztrák állam számolná el, mint a saját kiotói vállalásai végrehajtásának a részét.

Persányi Miklós Vaszil Sevcsuknak, a vendéglátó Ukrajna környezetvédelmi miniszterének megköszönte egyrészt a konferencia megszervezésében, másrészt az aznap aláírt Kárpátok keretegyezmény előkészítésében kifejtett munkát. A tárgyaláson a magyar fél kezdeményezte vegyes bizottság létrehozását a két ország között meglévő kétoldalú környezetvédelmi megállapodás működtetésére, és nem kaptunk elutasító választ.

Persányi Miklós tájékoztatása szerint Miklós László szlovák környezetvédelmi miniszterrel is baráti hangú megbeszélést folytatott, amelynek az egyik eredménye az volt, hogy Szlovákia is csatlakozott a Kárpátok keretegyezményhez. A miniszterek megegyeztek, hogy több részterületen való együttműködésben. Elsősorban környezetvédelmi célprogramok vetődtek fel, egyebek között az is, hogyan lehetne a Felső-Duna vidékén környezetvédelmi szempontból közös programokat megvalósítani.

Persányi Miklós rövid megbeszélést folytatott Margot Wallströmmel, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosával is.
Az 5. európai környezetvédelmi konferencián részt vevő országok, köztük Magyarország képviselői pénteken miniszteri nyilatkozatot fogadtak el, amelyben értékelik az "Európa a környezetért" folyamat kezdete óta eltelt tíz év eredményeit, és meghatározzák az elkövetkező időszak feladatait. "Nyugtalansággal tölt el bennünket, hogy a környezet romlása és a természeti erőforrások nem fenntartható felhasználása jelentős társadalmi és gazdasági kockázatokkal járhat, mint a szegénység növekedése, az egészségi kockázatok, a kiszolgáltatottság és szociális feszültség, amelyek esetleg politikai bizonytalansághoz is vezethetnek" - áll az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának tagállamai és az Európai Unió által egyhangúan elfogadott dokumentumban. A nyilatkozat kiemeli a térségnek a globális környezet javításáért való felelősségét, a regionális együttműködés, illetve a régión túli országokkal való partneri viszony fontosságát. Az ötvenöt - európai, észak-amerikai, kaukázusi és közép-ázsiai tagállam kötelezettséget vállalt, hogy támogatja az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának munkáját a fenntartható fejlődésről Johannesburgban tartott konferencia döntéseinek megvalósításában mindenütt a világon.

A konferencián több felszólaló üdvözölte, hogy a nyilatkozatba bekerült a környezeti nukleáris biztonsággal kapcsolatos pont, amely szerint a részes államok ígéretet tesznek az atomlétesítmények használatának fokozatos beszüntetésére. A vitatott kérdések közül bekerült a dokumentumba a genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos cikk is. Eszerint a részes államoknak szándékában áll megkezdeni a munkát annak érdekében, hogy moratóriumot hirdessenek ezen szervezeteknek a régión belül mezőgazdasági célokra történő felhasználására, illetve az ilyen szervezeteket tartalmazó élelmiszerek forgalmazására, amíg nem tisztázzák, hogy ez az eljárás nem jelent-e kockázatot, illetve nem dolgoznak ki hatékony eszközöket a kockázatok kiküszöbölésére.
A konferencia során fogadták el a határokon átterjedő szennyezések kapcsán megalkotott stratégiai környezeti vizsgálati jegyzőkönyvet, a szennyezőanyag-kibocsátások nyilvántartásaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyvet, valamint a környezeti károkért való polgári felelősségvállalásra vonatkozó jegyzőkönyvet. A három okmányt, valamint a Kárpátok keretegyezményt Magyarország nevében Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter látta el kézjegyével.