NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Persányi Miklós az EU Tanácsülésén
2004-10-14 16:00:01
Több, a hazai környezetvédelem szempontjából is fontos jogszabályt fogadott el, illetve vitatott meg az Európai Unió környezetvédelmi miniszteri tanácsa, csütörtökön, Luxemburgban tartott ülésén. Így a többi között elfogadták és az Európai Parlament elé terjesztik a bányászati hulladékok kezeléséről szóló új irányelvet, amely nagyobb biztonságot nyújt majd a bányászati eredetű környezetkárosítással szemben; megállapodtak az árvízi kockázatok kezelését szolgáló Európai Cselekvési Program kidolgozásáról és tárgyaltak az európai ökológiai hálózat – a Natura 2000 – közösségi finanszírozásáról is.
A tanácsülés napirendjéről Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a magyar küldöttség vezetője adott tájékoztatást. Rámutatott: a bányászati iparágak hulladékaira eddig nem vonatkozott külön szabályozás az unióban, ezért is fontos az irányelv megalkotása.

A dokumentum tartalmazza a hulladékkezelésre vonatkozó engedélyezési és működési követelményeket, a létesítmények biztonsági feltételeit és előzetes pénzügyi garanciát ír elő a működésből eredő környezeti károk helyreállítására, a rekultivációra. Ez a szabályozás Magyarország számára erősebb garanciákat nyújthat majd a környező országokban folytatott bányászat határokon átnyúló kedvezőtlen hatásaival szemben is, hiszen szigorú feltételeket szab a bányanyitáshoz és működtetéshez.

A miniszterek megállapodtak abban, hogy tervet dolgoznak ki az árvízi kockázatok kezelésére. E kérdés Magyarország számára különösen fontos, hiszen az ország területének 23 százalékát teszik ki a folyók árterei, s a mezőgazdasági művelés alatt álló területek 40 százaléka ilyen földeken fekszik.

Az EU cselekvési programja támogatást nyújthat majd a korszerű árvízi kockázati térképrendszer hazai kidolgozásához. Persányi Miklós felszólalásában felhívta a figyelmet, hogy az árvízvédelmi együttműködés csak akkor lehet hatékony, ha kiterjed az érintett folyók teljes vízgyűjtő területére, függetlenül attól, hogy az EU tagországban vagy azon kívül van. Ezért a kooperációba be kell vonni a tagságot még nem nyert szomszédos államokat is.

Az európai ökológiai hálózat, a „Natura 2000” finanszírozását az EU Bizottság 2007-től a vidékfejlesztési politika részeként tervezi megoldani. Miként a tanácskozáson a magyar miniszter kifejtette, hazánk támogatja ezt a megközelítést, de csak akkor, ha az új pénzügyi periódusban induló mezőgazdasági vidékfejlesztési alap legalább egynegyedét a környezetgazdálkodási célokra fordítják, s a terveknek megfelelően életbe lép a LIFE program folytatása: a „LIFE +”, amely a természet-megőrzési programok megvalósítását segíti majd. Mindezek az eszközök hozzásegítik az érintett gazdálkodókat a Natura 2000 területeken javasolt természetbarát földhasználati, gazdálkodási formák elterjesztéséhez.