NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Persányi Miklós az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának ülésén
2004-05-03 11:30:59
Pénteken hazaérkezett Budapestre Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter, aki New Yorkban részt vett az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának idei ülésszakán. A tanácskozás magas szintű szakaszán mintegy 150 ország és számos nemzetközi szervezet képviseltette magát.
Az ülésen áttekintették a legutóbbi Fenntartható Fejlődés Világtalálkozón (2002-ben Johannesburgban) elfogadott átfogó program végrehajtásának helyzetét, a megvalósítás teendőit. A program a többi között a szegénység leküzdését, a hosszabb távon fenntartható fogyasztási szokásokra és termelési eljárásokra való áttérést, és a természeti erőforrások megőrzését illetve takarékos használatát tűzte ki célul. Az idei ülésszak kiemelten foglalkozott az ivóvízellátás és az ahhoz kapcsolódó közegészségügyi szolgáltatások biztosításával, továbbá a települések helyzetével, a városokban vagy kisebb településeken élők számára megfelelő közszolgáltatások megteremtésével és hatékony működtetésével.

Az ülésszakon beszédet mondott Kofi Annan, az ENSZ főtitkára is és szorgalmazta a Johannesburgban elfogadott program mielőbbi végrehajtását.

Persányi Miklós felszólalásában a többi között rámutatott a környezetet, a természeti erőforrásokat kímélő termelés és fogyasztási szokások ösztönzésének jelentőségére. Utalt arra, hogy a magyar kormány – az EU elveivel és gyakorlatával összhangban – fokozatosan érvényesíti a közgazdasági szabályozókban a „szennyező fizet” elvet. A környezetterhelési díjak bevezetése, illetve a termékdíj-rendszer tervezett továbbfejlesztése egyaránt azt a célt szolgálja, hogy a gazdasági élet szereplőinek jobban megérje környezetbarát módon termelni, a hulladékok keletkezését meggátolni, illetve azokat visszagyűjteni és újrahasznosítani, ugyanakkor legyen drágább a fenntarthatóság követelményeit figyelmen kívül hagyó tevékenység.

A magyar környezetvédelmi és vízügyi miniszter beszámolt arról is, hogy az Európai Unióhoz csatlakozva Magyarország történelmi esélyt kapott az életminőséget is befolyásoló infrastrukturális elmaradottsága gyors felszámolására. Így a többi között az lehetővé válik az ívóvíz- ellátottság és a csatornázás, illetve szennyvíztisztítás között meglévő szakadék eltüntetése, az EU Kohéziós Alapjának és más forrásainak, valamint a központi költségvetés és az önkormányzatok anyagi erejének koncentrált felhasználásával. Az Unió szigorú környezetvédelmi követelményeinek érvényesítése nagyban hozzájárul a települési környezetvédelem, a közszolgáltatások fejlődéséhez – állapította meg Persányi Miklós.

A miniszter, aki idén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményében részes országok Konferenciájának elnöki tisztét is betölti, e minőségében külön találkozott a fenntartható fejlődés koordinációjáért felelős ENSZ-főtitkárhelyetessel; és több kétoldalú megbeszélést folytatott a magas szintű tanácskozáson részt vett kollégáival.