NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Persányi Miklós munkalátogatása Pozsonyban
2004-03-24 11:55:25
2004. március 23-án Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Pozsonyban tárgyalt Miklós László szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Magyarország és Szlovákia még a két ország EU csatlakozásáig, május elsejéig alá kívánja írni a határvizekről szóló kétoldalú kormányközi egyezményt.
Az egyezmény sürgős ratifikálásának kérdésében a partnerek között teljes volt az egyetértés. Az egyezmény még a Csehszlovákiával aláírt, több évtizede elavult megállapodás helyébe fog lépni. Magyarország és Szlovákia környezetvédelmi miniszterei hasonlóképp sürgetőnek látják, hogy a határvizekre vonatkozó halászati jogokat szabályozó egyezményt is mielőbb aláírják.

A két miniszter számos egyéb környezetvédelmi kérdéssel is foglalkozott: megállapodtak a Szigetközre és Kis-Csallóközre kiterjedő közös tájvédelmi körzet (natúrpark) létrehozásának szándékában. Nagy fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a tájvédelmi területek vízellátása az eredetihez hasonló módon valósulhasson meg. A miniszterek megegyeztek abban is, hogy össze kívánják hangolni a Natura 2000 hálózat kialakításának érdekében a két ország határ menti természetvédelmi szerveinek munkáját. A Felső-Tisza vidékén az ukránok és a románok bevonásával négyoldalú természetvédelmi együttműködést szeretnének kiépíteni, és elhatározták, hogy harmonizálják jogszabályfejlesztő munkájukat a hulladékgazdálkodás és a "hulladékimport" kérdéseiben.

A miniszterek nem foglalkoztak a bős-nagymarosi vízlépcső jogvitájában született hágai ítélet végrehajtásának elvi kérdéseivel. Ugyanis április 13-án ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a szakértői küldöttségek. Az uniós csatlakozás kiváló történelmi pillanat a tizenöt éve folyó jogvita befejezésére. A natúrpark kialakításához hasonló elmozdulások is segíthetik a nagyobb problémák feloldását. A magyar kormány nem kíván a Dunán alsó lépcsőt építeni, azonban a Szigetköz vízellátására és ökológiai rehabilitációjára mindenképpen megnyugtató megoldást kell találni.

A miniszterek a találkozó során közösen megtekintették a Dunacsúnynál egyoldalúan megépített szlovák C-variánst, valamint a mű központi objektumát, a bősi erőművet, és megismerkedtek a térség ártéri erdőinek állapotával is.