NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Környezeti tájékoztató a magyar-román környezetvédelmi együttműködés alapján
2008-02-04 10:47:44
Az elmúlt néhány évben a környezet- és természetvédelem, valamint vízügyek területén Magyarország és Románia között megerősödtek és aktívvá váltak a szakmai kapcsolatok. Kormányközi egyezmények léteznek és végrehajtásukon vegyes bizottságok, valamint szakértői csoportok dolgoznak.

A magyar-román környezet- és természetvédelmi együttműködés jogi alapját képező „Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a környezet védelme terén való együttműködésről” 1997. május 26-án Bukarestben került aláírásra és 2000. december 14-én lépett hatályba.

Az Egyezményben foglalt célkitűzések megvalósítását irányító Magyar - Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság alakuló ülésére a miniszterek elnökletével 2003. szeptember 15-én, Budapesten került sor. Megalakulása óta – éves gyakorisággal – eddig összesen öt ülésre került sor, legutóbb 2007. októberben Egerben.

Az Egyezményben kitűzött feladatok végrehajtására három (Természetvédelmi-,  Környezetvédelmi- és Nemzetközi Projektek és Programok)  szakértői csoport alakult. Az első két szakértői csoport 2004 óta folyamatosan működik, a harmadik csoport 2007. márciusában tartotta első formális találkozóját Budapesten. Ezen túlmenően a potenciális környezeti hatásokkal járó tevékenységek vizsgálatára 2005-ben egy ad hoc  szakértői csoport jött létre a két tárca környezetvédelmi ügyekért felelős államtitkárainak szakmai felügyeletével.

A magyar-román határvízi együttműködés több évtizedes múltra tekint vissza. Az első egyezmény 1970-ben született meg. A jelenleg hatályos új, a „Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határvizek védelme és fenntartható hasznosítása céljából folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény”-t 2003. szeptember 15-én Budapesten írták alá, és a 2004. május 17-én hatályba lépett Ez az új Egyezmény megfelel a vonatkozó nemzetközi megállapodásoknak, és összhangban van az EU Víz Keretirányelvével (2000/60 EK) is. Az Egyezmény gyakorlati megvalósítását 13 Szabályzat segíti, melyek az Egyezmény szerves részét képezik.

Az Egyezményben foglaltak teljesítését a Magyar - Román Vízügyi Bizottság koordinálja, mely  a két ország kormány-meghatalmazottainak vezetésével végzi munkáját. A legutóbbi XVIII. ülésszakra 2007. márciusában Nyíregyházán került sor. A munkavégzés albizottságokban - ár- és belvízvédelmi albizottság, vízminőségi albizottság, vízgazdálkodási és hidrometeorológiai albizottság, VKI szakértői csoport, valamint egy ad-hoc albizottság az előírások koordinálására és átvizsgálására - történik, melyek évente egyszer, felváltva magyar és román területen üléseznek.

E szerteágazó együttműködésnek keretet adnak a 2005 óta évente rendszeresen megvalósuló Magyar-Román kormányülések, amelyeken a két ország közötti környezetvédelem és vízügyi együttműködést erősítő döntések meghozatalára is sor kerül.

Jelen dokumentum az „Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a környezet védelme terén való együttműködésről” c. megállapodás keretében, a Környezetvédelmi Szakértői Csoport által és a Környezetvédelmi Vegyes Bizottság társelnökei jóváhagyásával készült. Célja a rendelkezésre álló legfrissebb adtok alapján, a nyilvánosság tájékoztatása a környezeti elemek állapotáról, és minőségéről a környezeti célállapotok tükrében.

 

A tájékoztatót a csatlakozó dokumentum tartalmazza.


 


Csatlakozó dokumentumok