NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
A települési vízgazdálkodás legfontosabb feladatai
Halaszthatatlan feladataink vannak a települési vízgazdálkodás terén. 2009-ig az előírásoknak megfelelő ivóvízminőséget biztosítunk az ország minden településén, ez közvetlen hatással lesz 877 településünkön mintegy 2,7 millió lakos életére.

2006-ig 131 településen javítjuk az ivóvízminőségét, ott, ahol az ivóvíz arzénkoncentrációja meghaladja a megengedett mértéket, illetve ahol a víz nitrittel, bórral, fluoriddal szennyezett. Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtását az Észak- és a Dél-alföldi Régióban kezdjük meg, a munkálatok összesen 91 települést érintenek.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szerint 2015-re a lakosság 85%-a számára kell biztosítani a csatornába bekötés lehetőségét, valamint a korszerű szennyvíztisztítást. Az Egyedi Szennyvízkezelési Nemzeti Megvalósítási Program keretében pedig 2015 végéig 590 ezer egyedi létesítményt építünk, amely a csatornahálózatból kimaradt kistelepüléseken jelent megoldást.

A belterületi vízrendezés a települési vízgazdálkodás harmadik fontos területe. Ez alatt a felesleges csapadék és belvizeket összegyűjtő és elvezető zárt vagy nyílt belvízcsatorna hálózat kiépítését, a nyílt csatornák és állóvizek meder és partrendezését értjük, mellyel a kármegelőzési funkción túlmenően emeljük a lakókörnyezet színvonalát.

Ez az eddig nem a súlyának megfelelően kezelt feladat a következő három évben minden bizonnyal jelentős feladatot fog róni az önkormányzatokra és a vízügyi szervezetekre egyaránt. A program indításáig a jelenlegi támogatási rendszerből, a címzett és céltámogatásból igényelhető forrás a feladatokra, illetve a KvVM a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatból idén is nyújt támogatást a „Zöld Forrás” pályázaton belül.


 
Publikációk

Ivóvízellátás tárgyköréhez kapcsolódó tanulmányok
2009.11.04

 
 

Ivóvíz
2004.03.28

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata.