NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Véleményezésre váró tervezetek

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelete a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
2005.12.19

A rendelet szövege, illetve a hozzá tartozó melléklet a csatolt dokumentumokban olvasható.

 
 

367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2005.01.05

367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáróla felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
2005.01.04

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásárólszempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

 
 

33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról
2004.04.01

A rendelet célja: a felszín alatti víz terhelésének lehetőség szerinti elkerülése, a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezésének megelőzése, a bekövetkezett határértéket meghaladó szennyezettség, károsodás mértékének csökkentése, megszüntetése, valamint ezek érdekében szabályok megállapítása, mindezeknél törekedve a legjobb elérhető technika alkalmazására. A rendelet tartalmazza többek között a bejelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírásokat: a felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőit az "Alap-bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről" megnevezésű bejelentőlapon, illetve "Részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről" megnevezésű adatlapon, valamint "Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről" megnevezésű jelentésben kell benyújtani az engedélyköteles tevékenység helye szerint illetékes felügyelőséghez. Az adatlapok letölthetőek a Minisztérium honlapjáról. A jogszabály mellékletei többek között tartalmazzák a kockázatos anyagok jegyzékeit, a területek szennyeződés érzékenységi besorolását, a bejelentésre kötelezett tevékenységek listáját.

 
 

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről
2004.04.01

A jogszabály tartalmazza a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket.

 
 

8002/2000. (K. Ért. 6.) KöM Tájékoztató a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelettel előírt adatlap közzétételéről
2004.04.01

A tájékoztató tartalmazza az általános tudnivalókat a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével kapcsolatos adatszolgáltatáshoz, továbbá a kitöltési útmutatókat az egyes adatlapokhoz. Az adatszolgáltatást az engedélyköteles hely szerint illetékes felügyelőséghez kell benyújtani.

 
 

240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről
2004.04.01

A jogszabály alapján érzékeny felszíni víznek minősül a Balaton, a Velencei-tó és a Fertő tó. Az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések listája a rendelet 2. számú mellékletében található.

 
 

49/2001. (II.28.) KöM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
2004.04.01

A rendelet célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő nitrátszennyezettségének csökkentése. A jogszabály tartalmazza a nitrátérzékeny területeket, illetve ezeken a területeken lévő települések listáját, továbbá a vizek védelmét szolgáló intézkedéseket, a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében.

 
 

50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
2004.04.01

A jogszabály célja, hogy egyes szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági területen való szakszerű felhasználásával elkerülhetővé váljanak a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és az állatokra gyakorolt káros hatások. A rendelet szabályozza a szennyvízelvezető művel összegyűjtött és szennyvíztisztító műben tisztított szennyvíz, illetve kezelt szennyvíziszap mezőgazdasági területre történő kijuttatását, illetve felhasználásának szakmai feltételeit, ideértve a gyűjtött és kezelt települési folyékony hulladékok mezőgazdasági felhasználásának feltételeit is. A mezőgazdasági területen csak a kezelt szennyvíziszap és tisztított szennyvíz használható fel. szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása engedélyhez kötött tevékenység, amit talajtani szakvélemény alapján – a jogszabályban meghatározott szakhatóságok hozzájárulásával – az illetékes növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás határozatban engedélyezhet, ha a kérelem megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Tisztítatlan szennyvíz, nyersiszap, valamint a kezeletlen települési folyékony hulladék vagy más kezeletlen iszap a mezőgazdaságban nem használható fel. A jogszabály mellékletei többek között tartalmazzák a szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának megkezdéséhez szükséges talaj- és vízvizsgálatokra vonatkozó előírásokat, a szennyvízben és szennyvíziszapban megengedhető mérgező elemek és károsanyagok határértékeit mezőgazdasági felhasználás esetén.

 
 

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
2004.04.01

A jogszabály tartalmazza többek között az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket, a vízminőség-ellenőrzési követelményeket, a vízminőség ellenőrzésével, továbbá a vízkezelésre és a vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírásokat.

 


Elfogadott jogszabályok

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelete a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
2005.12.19

A rendelet szövege, illetve a hozzá tartozó melléklet a csatolt dokumentumokban olvasható.

 
 

367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2005.01.05

367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáróla felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
2005.01.04

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásárólszempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

 
 

33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról
2004.04.01

A rendelet célja: a felszín alatti víz terhelésének lehetőség szerinti elkerülése, a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezésének megelőzése, a bekövetkezett határértéket meghaladó szennyezettség, károsodás mértékének csökkentése, megszüntetése, valamint ezek érdekében szabályok megállapítása, mindezeknél törekedve a legjobb elérhető technika alkalmazására. A rendelet tartalmazza többek között a bejelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírásokat: a felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőit az "Alap-bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről" megnevezésű bejelentőlapon, illetve "Részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről" megnevezésű adatlapon, valamint "Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről" megnevezésű jelentésben kell benyújtani az engedélyköteles tevékenység helye szerint illetékes felügyelőséghez. Az adatlapok letölthetőek a Minisztérium honlapjáról. A jogszabály mellékletei többek között tartalmazzák a kockázatos anyagok jegyzékeit, a területek szennyeződés érzékenységi besorolását, a bejelentésre kötelezett tevékenységek listáját.

 
 

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről
2004.04.01

A jogszabály tartalmazza a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket.

 
 

8002/2000. (K. Ért. 6.) KöM Tájékoztató a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelettel előírt adatlap közzétételéről
2004.04.01

A tájékoztató tartalmazza az általános tudnivalókat a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével kapcsolatos adatszolgáltatáshoz, továbbá a kitöltési útmutatókat az egyes adatlapokhoz. Az adatszolgáltatást az engedélyköteles hely szerint illetékes felügyelőséghez kell benyújtani.

 
 

240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről
2004.04.01

A jogszabály alapján érzékeny felszíni víznek minősül a Balaton, a Velencei-tó és a Fertő tó. Az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések listája a rendelet 2. számú mellékletében található.

 
 

49/2001. (II.28.) KöM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
2004.04.01

A rendelet célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő nitrátszennyezettségének csökkentése. A jogszabály tartalmazza a nitrátérzékeny területeket, illetve ezeken a területeken lévő települések listáját, továbbá a vizek védelmét szolgáló intézkedéseket, a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében.

 
 

50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
2004.04.01

A jogszabály célja, hogy egyes szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági területen való szakszerű felhasználásával elkerülhetővé váljanak a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és az állatokra gyakorolt káros hatások. A rendelet szabályozza a szennyvízelvezető művel összegyűjtött és szennyvíztisztító műben tisztított szennyvíz, illetve kezelt szennyvíziszap mezőgazdasági területre történő kijuttatását, illetve felhasználásának szakmai feltételeit, ideértve a gyűjtött és kezelt települési folyékony hulladékok mezőgazdasági felhasználásának feltételeit is. A mezőgazdasági területen csak a kezelt szennyvíziszap és tisztított szennyvíz használható fel. szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása engedélyhez kötött tevékenység, amit talajtani szakvélemény alapján – a jogszabályban meghatározott szakhatóságok hozzájárulásával – az illetékes növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás határozatban engedélyezhet, ha a kérelem megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Tisztítatlan szennyvíz, nyersiszap, valamint a kezeletlen települési folyékony hulladék vagy más kezeletlen iszap a mezőgazdaságban nem használható fel. A jogszabály mellékletei többek között tartalmazzák a szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának megkezdéséhez szükséges talaj- és vízvizsgálatokra vonatkozó előírásokat, a szennyvízben és szennyvíziszapban megengedhető mérgező elemek és károsanyagok határértékeit mezőgazdasági felhasználás esetén.

 
 

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
2004.04.01

A jogszabály tartalmazza többek között az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket, a vízminőség-ellenőrzési követelményeket, a vízminőség ellenőrzésével, továbbá a vízkezelésre és a vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírásokat.