NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáróla felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
2005-01-04 15:18:19
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásárólszempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. §-ával és 2. számú mellékletével összhangban - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet melléklete tartalmazza

a) a felszín alatti víz állapota szempontjából

aa) a Kr. 2. számú mellékletének 1. pontja alapján meghatározott fokozottan érzékeny,

ab) a Kr. 2. számú mellékletének 2. pontja alapján meghatározott érzékeny,

ac) a Kr. 2. számú mellékletének 3. pontja alapján meghatározott kevésbé érzékeny, valamint

b) a Kr. 3. § 19. pontja szerint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi (a továbbiakban: kiemelten érzékeny)

területen levő települések listáját.

2. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 4. § (4) bekezdése alapján a törvény 3/5. számú mellékletében szereplő kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület országos övezet határait a kiemelt térségi, illetve a megyei területrendezési tervekben - az e rendelet szerinti kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő települések listája alapján - pontosítani kell, a rendelet kihirdetését követő 120 napon belül.

Melléklet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez

Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő települések