NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Konzultáció a bős-nagymarosi magyar álláspontról
2004-10-05 17:55:45
A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos magyar-szlovák tárgyalásokon képviselendő álláspontról folytatott megbeszélést Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter kedden a tudomány, az önkormányzatok és a társadalmi szervezetek képviselőivel. A dokumentumot előkészítő tárcaközi bizottság heteken belül eljuttatja álláspont-javaslatát a kormánynak.
A Medgyessy-kabinet tavaly év végi határozatának megfelelően heteken belül elkészül a bős-nagymarosi magyar tárgyalási álláspont alapjául szolgáló kormány-előterjesztés.

A javaslatokat összegző dokumentumot a feladatok végrehajtását koordináló tárcaközi bizottság készíti elő, ennek kapcsán egyeztetett Persányi Miklós, a testület elnöke kedden a tudomány és a civil szervezetek képviselőivel.

Mint ismeretes, hosszú szünet után, 2004. április 13-án kezdődtek újra a tárgyalások Szlovákiával a Hágai Nemzetközi Bíróság bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos döntésének végrehajtásáról. A felek tavasszal – egyebek mellett – megállapodtak arról, hogy a tárgyalásaikat a korábban megkezdett szakértői szinten folytatják, közös gazdasági szakértői munkacsoportot állítanak fel, valamint megvizsgálják, hogy milyen lehetőségeket kínál az Európai Unió Víz Keretirányelve a környezeti kérdések megoldására.

A tárgyalások későbbi szakaszában képviselendő, széles társadalmi és tudományos alapokon nyugvó magyar álláspont kialakítása érdekében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter kezdeményezésére a tudományos műhelyek, a helyi önkormányzatok és az ügy iránt elkötelezett civil szervezetek képviselői írásban fogalmazták meg véleményüket, javaslataikat.

Ezekre és a nyár folyamán készült szakmai összefoglaló anyagokra alapozva készül az előterjesztés a kormányhatározatról, amelynek tervezetét az érintett minisztériumok képviselőiből álló tárcaközi bizottság 2004. szeptember 30-án vitatta meg.

A tervezet megfogalmazza a magyar-szlovák tárgyalásokon követendő alapelveket és álláspontot. Ezek között szerepel, hogy a magyar küldöttség a hágai ítélet maradéktalan végrehajtására, s ennek érdekében jóhiszemű, előfeltételek nélküli tárgyalásokra törekszik Szlovákiával. A hágai ítéletnek megfelelően ugyanakkor sem a bősi vízerőmű alatti folyószakaszon létesítendő második vízlépcső megvalósítását, sem pedig a dunacsúni duzzasztómű lebontását nem kívánja felvetni a tárgyalásokon.

További alapelv, hogy a szükséges műszaki beavatkozások a lehető legkisebb természetátalakító hatással járjanak.

Érvényesíteni kell, hogy a bősi vízlépcső üzemelése miatt csökkentett vízhozamú térségekben is a fenntartható környezeti állapotot biztosító elegendő vízhozam álljon rendelkezésre, és lehetőleg a természet önszabályozó működéséhez közelítő állapotok jöjjenek létre.

Mindezeken túl törekedni kell olyan élőhelyek kialakítására, amelyek képesek a biológiai sokféleség megőrzésére és lehetővé teszik a tájhoz alkalmazkodó területfejlesztést, a fenntartható hozam elveire épülő hasznosítást, ide értve a mezőgazdaságot, a halászatot, az erdő-, és vadgazdálkodást, valamint a turizmust.

Sarkalatos tárgyalási pont, hogy az ökológiai vagy tájvédelmi szempontból értékes területek kerüljenek természetvédelmi oltalom alá.

A tudósok és a civil szervezetek többsége a keddi megbeszéléseken alapvető elvárásként fogalmazta meg, hogy a Szigetközben a jelenleginél több vizet kell a Duna főágába juttatni, illetve helyre kell állítani a természetes vízdinamikát és meg kell teremteni a hullámtér rendszeres árvízi elárasztásának feltételeit. Jó néhányan hívták fel a figyelmet az EU Víz Keretirányelvének alkalmazására, mint a vita egyik fő rendező elvére. Szintén egyetértés mutatkozik abban, hogy a megoldandó problémák többsége a Pozsony–Szap közötti Duna szakaszon található.

A konzultációk során ugyanakkor kitűnt, hogy számos kérdésben eltér a hazai szakértők, civil szervezetek, illetve az érintett önkormányzatok álláspontja. Ilyen például a szigetközi rehabilitációhoz – egyébként a többség által elismerten – szükséges műszaki megoldások ügye.

Persányi Miklós a közeljövőben a négy parlamenti párt képviselőivel is megbeszélést folytat a kialakítandó magyar álláspontról.