NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Tivadari Tisza-híd környezetében tervezett folyószabályozási munkák előzetes környezeti tanulmánya (Közérthető összefoglaló)
2004-06-22 10:26:51
Az 1998-2002 közötti időszakban egy viszonylag szárazabb évtized után egymást követték a rendkívüli árvizek, amelyek több szelvényben évente újraírták a maximális vízszintek magasságát. 1998. november és 2001. márciusa között alig 28 hónap alatt négy, egyes paraméterein joggal rendkívülinek minősíthető árhullám vonult le a Tisza völgyében párosulva jelentős belvízi elöntésekkel és a kisvízfolyások rendkívüli árvizeinek sorozatával. 2001 márciusában mikor a jobbparti töltés Tarpa és Tivadar között átszakadt a beregi öblözet szinte minden településéről ki kellett a lakosságot menteni. A sorozatos tiszai árvizek rámutattak arra, hogy árvízvédelmi rendszerünk nem rendelkezik a kor elvárásának elegendő tartalékokkal, miközben az árvízcsúcsok ugrásszerű emelkedése megkérdőjelezi a jelenleg érvényben lévő árvízi biztonságra történő kiépítés mértékét.
A probléma megoldására indult meg az a tervezési folyamat, melynek eredménye a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (továbbiakban VTT) elnevezésű program. A VTT első ütemének részét képzik a Tivadari híd környezetében tervezett folyószabályozási munkák. A VTT, mint beavatkozás a Tisza-völgy komplex vízgazdálkodási problémáinak kezelésére irányul, és a vizekkel kapcsolatos fő célja nem csak a víz elvezetése, hanem az egyenletesebben eloszló vízjárás elősegítése is.

A tervezés során megvizsgálták a nagyvízi mederben a vízszállító képesség növelését elősegítő művelési ág váltást, és a műszaki beavatkozási lehetőségeket. A legszükségesebb hullámtéri beavatkozásokkal a Tisza hazai hossza mentén változó mintegy 1 m-es vízszintcsökkentés érhető el azon legnagyobb árvizek esetében, mely a jelenlegi statisztikai értékelés szerint évente, egy ezrelékes valószínűséggel fordulhatnak elő. Figyelembe véve a tiszai árvizek viselkedésének sajátosságait, és az árvízvédelmi rendszer adottságait a hullámtéri beavatkozásokat alulról felfelé haladva (első lépésben Déli-országhatár - Kisköre közötti Tisza szakasz) kell megvalósítani. A Kisköre feletti szakaszon döntően a helyi anomáliák (lásd a vizsgált esetet, a tivadari szűkületet) kiküszöbölése a cél. Kisköre alatt pedig alulról felfelé haladva a víz levonulásának gyorsítása a feladat. A VTT I. ütemében a nagyvízi meder vízszállító képességét szolgáló beavatkozások mellett hat tározó megvalósítását is előirányozták.

"A környezet védelmének általános szabályairól" szóló, 1995 évi LIII. törvény 67. §-a a kedvezőtlen környezeti hatások megelőzése érdekében "a környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenységek megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálat” elvégzését írja elő. A hullámtéren tervezett beavatkozások kiterjedt területen, jelentős tájpotenciál alakító hatásúak, ezzel egyidőben a környezet több elemében kisebb-nagyobb kedvező és kedvezőtlen változásokat indítanak el, így a hatások elemzésének szükségessége tagadhatatlan.

Az Előzetes Környezeti Tanulmány, melyet az OKTVF (korábban OVF) megbízásából az ÖKO Környezeti, gazdasági, technológiai, kereskedelmi szolgáltató és fejlesztési Részvénytársaság (1013. Budapest, Attila út 16.) készített a Tivadari híd környezetében tervezett folyószabályozási munkák, azaz a 2004-ben megvalósításra tervezett beavatkozások várható környezeti hatásait tárja fel.

Csatlakozó dokumentumok