NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
204/2001. (X.26.) Kor. rendelet a csatornabírságról
2004-04-01 19:02:29
A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra (üzemek) terjed ki, amelyek a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló víziközműbe (szennyvízelvezető műbe) szennyvizet és/vagy a a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint folyékony települési hulladékot bocsátanak be. A rendelet előírja a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz mennyiségének, minőségének ellenőrzésére, a küszöbértéket meghaladó szennyezőanyag-tartalom megállapítására, továbbá a csatornabírságra vonatkozó előírásokat A jogszabály 2. számú melléklete tartalmazza a károsító-, illetve a mérgező anyagok küszöbértékeit és bírságtételeit.