NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
203/2001. (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól
2004-04-01 18:51:50
A jogszabály célja a felszíni vizek minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzése érdekében, valamint a szennyezések, a veszélyes anyagok kibocsátásának megelőzése és csökkentése, a szennyezőanyag kibocsátással járó tevékenységek, létesítmények korszerűsítésének elősegítése, ezek részletes szabályozása. A rendelet tartalmazza többek között a felszíni vizek minőségének védelmére, továbbá a szennyvizek kibocsátására vonatkozó általános szabályokat. Azt a kibocsátót, aki a számára engedélyben meghatározott szennyvíz-kibocsátási határértéket túllépi, illetve az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező vagy tiltott anyagot bocsát be (lásd. 1. számú melléklet 2. pont) az e rendelet szerinti vízszennyezési bírság megfizetésére kell kötelezni. A vízszennyezési bírság összegének meghatározását, az egyes szennyező, illetve veszélyes és mérgező anyagokra vonatkozó bírságtételeket, továbbá a vízvédelmi bírság bírságtételeit a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.