NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Olcsóbb lehet a locsolás a víz-felhasználás tételes elszámolásával
2004-03-12 12:16:47
A kormány kiemelt figyelmet fordítva a lakossági közszolgáltatások színvonalának emelésére február 11-i ülésén módosította a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízkezelésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendeletet.
Az országban számos családi és társasházban, üdülőben vételeznek vizet az ivóvízhálózatból locsolási célra. A locsolási célú ivóvíz-felhasználás nem terheli a szennyvízhálózatot, ezért az elmúlt években jogosan merült fel a díjkedvezmény igénye.

A kormány 2000-ben vezette be a locsolási díjkedvezmény intézményét, amely viszont csak átalány-elszámolásra adott lehetőséget, a díjkedvezményt a szennyvízelvezetési díj – közkeletű nevén csatornadíj – 10 százalékában maximálta.

Ezt az elszámolási módot a lakosság, több országgyűlési képviselő és az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa is kifogásolta. A kormány, elismerve és helyt adva a jogos észrevételeknek, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium előterjesztése alapján mostantól lehetőséget teremt a locsolási célú ivóvíz-felhasználás tételes elszámolására. A valós fogyasztáson illetve környezetterhelésen alapuló díjfizetés jelentős lépés az EU-konform díjelszámolás felé is.

A locsolási célú ivóvíz-felhasználás önálló mérésére való áttérésről a fogyasztók a szolgáltatóval állapodhatnak meg. Ez esetben - mint a lakáson belüli ivóvíz-fogyasztás egyedi elszámolásakor - a fogyasztót a mellékvízmérő létesítésének egyszeri költsége terheli. Akik nem kívánnak élni az új lehetőséggel, változatlanul választhatják az "átalánydíjas elszámolást”.

Az intézkedés összhangban van a tárca „Tiszta jövő – tiszta haszon” elnevezésű, a jövőbarát termelést és fogyasztást szolgáló programjával. Ennek egyik alapelve a „szennyező fizet” megközelítés, tehát az, hogy a természeti erőforrásainkat igénybe vevők, azokat terhelők fizessék meg ennek társadalmi költségeit. A társadalmi igazságosság része ugyanakkor az is, hogy olyan szolgáltatást ne terheljen díj, amelyet nem vesznek igénybe. A minisztérium a jövőben is ezeknek az alapelveknek a jegyében alakítja a környezetvédelemmel összefüggő gazdasági szabályozókat.