NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
FAVI Engedélyköteles tevékenységi alrendszer (FAVI-ENG) adatszolgáltatásai
2007-07-02 12:08:56

2007. július 1-én lépett hatályba a Felszín alatti víz és földtani közeg információs rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet, mely tartalmazza a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § 1 - (a) bekezdése szerinti engedélyköteles tevékenységek bejelentéséhez (FAVI-ENG), szükséges adatlapokat.

Az adatszolgáltatás jogi hátterét (kötelezettek köre, határidők) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a (25/2007.(VII. 30.) KvVM rendelet által módosított) 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet részletezi. Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók az egyes adatlap-csomagok útmutatóiban találhatók.

Az adatszolgáltatások teljesítésére papír formátumban (kézzel kitöltve, ill. 2D vonalkóddal ellátva) vagy – előírt szerkezetű XML fájl beküldésével – elektronikus adathordozón (például CD-n) van lehetőség. Az adatok feldolgozását segíti elő, ha az adatszolgáltató - amennyiben lehetősége van rá – él az elektronikus adatkitöltés lehetőségével.

A FAVI-ENG adatszolgáltatás teljesítése

 • Az adatszolgáltatás első lépése (új engedélyköteles tevékenység helye esetében) a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok egyszeri bejelentése a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerbe (KAR). A KAR rendszerbe történő bejelentkezés a – külön jogszabályban meghatározott – KAR adatlapok megfelelő rovatainak kitöltésével és a kitöltött nyomtatványok – az illetékes felügyelőség részére történő – megküldésével teljesíthető. A KAR adatlapok a KvVM honlapjáról letölthetőek.
 • A KAR rendszerbe történő bejelentkezés után a felügyelőség az adatszolgáltató számára megküldi a KÜJ és a KTJ (telephely TH KTJ, engedélyköteles tevékenység helye EH KTJ) számokat, melyeket az adatszolgáltatónak a FAVI adatszolgáltatás, valamint a felügyelőségnél kezdeményezett hatósági ügyintézések során használnia kell.
 • Ha már nyújtott be adatszolgáltatást, de nem rendelkezik az azonosítókkal, akkor azokat az ismételt adatszolgáltatást (változás, vagy javító jelentés) megelőzően meg kell kérnie a felügyelőségtől.
 • Ha a FAVI-ENG-be bejelentendő telephelyre már adott be más környezetvédelmi adatszolgáltatást, annak KTJ azonosítóját kell használni a FAVI-ENG adatszolgáltatás során mint TH KTJ.
 • Az adatszolgáltatás következő lépése a FAVI-ENG alap, részletes, ill. éves jelentés kitöltése, ill. felügyelőségnek történő megküldése a jelen kitöltési útmutató alapján.
 • Kitöltési Útmutató a felszín alatti víz és földtani közeggel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez. 
 • Nyomtatványok (kinyomtatható változat)
 • Vonatkozó függelékek:
 • FAVI-ENG ÉJ Borítólap
 • Vonatkozó függelékek:
 • Az XML-es, valamint a 2D vonalkódos adatszolgáltatást a KVADATSZOLG programmal lehet előállítani.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet hatálybalépését követően a régi FAVI adatlapokon adatszolgáltatást teljesíteni nem lehet!


Kapcsolódó oldalak