NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
FAVI Környezethasználati monitoring alrendszer (FAVI-MIR-K) adatszolgáltatás
2007-07-02 09:39:41

2007. július 1-én lép hatályba a Felszín alatti víz és földtani közeg információs rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet, mely tartalmazza a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § 1 - (c) bekezdése szerinti környezet használati monitoring rendszerek adatszolgáltatásához (FAVI-MIR-K) szükséges adatlapokat.

Az adatszolgáltatás jogi hátterét (kötelezettek köre, határidők) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet részletezi. Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók az egyes adatlap-csomagok útmutatóiban találhatók.

Az adatszolgáltatások teljesítésére jelenleg csak papír formátumban van lehetőség. A vonalkódos, és az XML formátumban történő adatszolgáltatáshoz szükséges informatikai fejlesztések folyamatban vannak, a programok előreláthatólag 2007. októberében lesznek a honlapon elérhetők. Az adatok feldolgozását segíti elő, ha az adatszolgáltató - amennyiben lehetősége van rá – a programok megjelenését követően él az elektronikus adatkitöltés lehetőségével.

A FAVI-MIR-K adatszolgáltatás teljesítése

  • Az adatszolgáltatás első lépése (új engedélyköteles tevékenység helye esetében) a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok egyszeri bejelentése a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerbe (KAR). A KAR rendszerbe történő bejelentkezés a – külön jogszabályban meghatározott – KAR adatlapok megfelelő rovatainak kitöltésével és a kitöltött nyomtatványok – az illetékes felügyelőség részére történő – megküldésével teljesíthető. A KAR adatlapok a KvVM honlapjáról letölthetőek.
  • A KAR rendszerbe történő bejelentkezés után a felügyelőség az adatszolgáltató számára megküldi a KÜJ számot, melyet az adatszolgáltatónak a FAVI-MIR-K adatszolgáltatás, valamint a felügyelőségnél kezdeményezett hatósági ügyintézések során használnia kell. KTJ használata a FAVI-MIR-K adatszolgáltatás esetén csak akkor kötelező, ha az adatszolgáltatás tárgyát képező objektum más adatszolgáltatásból adódóan már rendelkezik KTJ-vel.
  • Ha már nyújtott be adatszolgáltatást, de nem rendelkezik az azonosítókkal, akkor azokat az ismételt adatszolgáltatást (változás, vagy javító jelentés) megelőzően meg kell kérnie a felügyelőségtől.
  • Az adatszolgáltatás következő lépése a FAVI-MIR-K adatlapok kitöltése a jelen kitöltési útmutató alapján.
  • Kitöltési Útmutató a környezethasználati monitoringgal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez (innen töltheti le)
  • Nyomtatványok (kinyomtatható változat)
  • Vonatkozó függelékek:


Csatlakozó dokumentumok
Kapcsolódó oldalak