NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
FAVI Kármentesítési információs alrendszer (FAVI-KÁRINFÓ) adatszolgáltatásai
2007-07-03 09:37:37

2007. július 1-én lépett hatályba a Felszín alatti víz és földtani közeg információs rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet, mely tartalmazza a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § 1 - - (b) bekezdése szerinti szennyezőforrások, szennyezett területek és kármentesítések országos számbavételéhez (FAVI-KÁRINFO) szükséges adatlapokat.

Az adatszolgáltatás jogi hátterét (kötelezettek köre, határidők) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet részletezi. Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók az egyes adatlap-csomagok útmutatóiban találhatók.

Az adatszolgáltatások teljesítésére papír formátumban (kézzel kitöltve, ill. 2D vonalkóddal ellátva) van lehetőség. Az adatok feldolgozását segíti elő, ha az adatszolgáltató - amennyiben lehetősége van rá – él a vonalkódos adatkitöltés lehetőségével.

A FAVI-KÁRINFO adatszolgáltatás teljesítése

  • Az adatszolgáltatás első lépése a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok egyszeri bejelentése a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerbe (KAR). A KAR rendszerbe történő bejelentkezés a – külön jogszabályban meghatározott – KAR adatlapok megfelelő rovatainak kitöltésével és a kitöltött nyomtatványok – az illetékes felügyelőség részére történő – megküldésével teljesíthető. A KAR adatlapok a KvVM honlapjáról letölthetőek.
  • A KAR rendszerbe történő bejelentkezés után a felügyelőség az adatszolgáltató számára megküldi a KÜJ és a KTJ számokat, melyeket az adatszolgáltatónak a FAVI adatszolgáltatás, valamint a felügyelőségnél kezdeményezett hatósági ügyintézések során használnia kell.
  • Ha már nyújtott be adatszolgáltatást, de nem rendelkezik az azonosítókkal, akkor azokat az ismételt adatszolgáltatást (változás jelentés (B1 adatlap esetében), vagy javító jelentés (valamennyi adatlap esetében)) megelőzően meg kell kérnie a felügyelőségtől.
  • Amennyiben a FAVI-ENG rendszerbe már bejelentett engedélyköteles tevékenység okoz valószínűsíthető szennyezést és az objektum azonosítására szolgáló KAR adatlap KTJ lapján lévő információk teljesen megegyeznek, abban az esetben a FAVI-ENG-ben megadott EH KTJ használható a B1 adatlapon KTJ-ként. Egyéb esetben a B1-hez új KTJ-t kell igényelni.
  • B2 és B3 adatlap nem adható be B1, ill. FAVI-ENG adatszolgáltatás azonosítására szolgáló KTJ-vel. A B2 és B3 adatlaphoz szükséges KTJ igényléséhez a KAR adatszolgáltatás POLI lapjának kitöltése is szükséges.
  • Az adatszolgáltatás következő lépése a B1, B2, vagy B3 adatlap kitöltése, ill. felügyelőség felé történő megküldése a jelen kitöltési útmutató alapján.

B1 Tényfeltárás előtti adatok adatlapja

B2 Tényfeltárás utáni adatok adatlapja

B3 Műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja

 


Kapcsolódó oldalak