NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Publikációk

TÁJÉKOZTATÓ - Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról
2010.06.23

 
 

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti települések szennyvízelvezetési és –tisztítási megoldásainak programszerű kialakításához
2010.02.10

 
 

Összefoglaló a V4 országok árvízvédelmi szakértőinek munkatalálkozójáról
2009.12.11

 
 

Summary Expert meeting of the Visegrad 4 countries on flood protection
2009.12.11

 
 

Ivóvízellátás tárgyköréhez kapcsolódó tanulmányok
2009.11.04

 
 

Magyarország vízgazdálkodása - Water management of Hungary
2009.07.06

 
 

A VKI-val kapcsolatos rendeletek módosítása
2009.01.09

A Víz Keretirányelv hazai jogrendbe ültetése (2004) óta jelentős mértékben felgyorsult a VKI hazai végrehajtása. Elkészült több vízgyűjtő-gazdálkodási mintaterv, és megkezdődött a Keretirányelvnek megfelelő, minden tervezési alegységre kiterjedő vízgyűjtő-gazdálkodási terv összeállítása. Megjelent a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006. december 12-i 2006/118/EK irányelv, és az általa támasztott követelmények miatt is szükséges a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmának további részletezése. Az eddigi feladatok teljesítése, valamint az azok során folytatott társadalmi konzultációk folyamán szerzett tapasztalatok segítik a folyamatban lévő tervezést, és ezen keresztül az Európai Unió által előírt kötelezettségeink teljesítését. Fentiek figyelembe vételével a Víz Keretirányelvhez kapcsolódóan módosult két kormányrendelet és két miniszteri rendelet. Az alábbiakban ezekről található összefoglaló.

 
 

A 2008. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának mértéke
2008.07.15

 
 

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI IRÁNYELV FOGALMAI ÉS MEGHATÁROZÁSAI (l91/271/EGK)
2007.09.25

A jelen dokumentumról az irányelv – jelentéstételi munkacsoportja 2006. december 20-i értekezletén született megállapodás. A dokumentum útmutatóként használható a települési szennyvíz tisztításáról szóló irányelv (91/271/EGK) szerinti beszámolási folyamat során. Szövege megegyezik az angol nyelvű változat szövegével, melyet 2007. január 16-án véglegesítettek Brüsszelben.

 
 

Kézikönyv a társadalmi részvételről a vízgazdálkodásban
2007.08.22

Megjelent a HarmoniCOP kézikönyv magyar fordítása