NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
310/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
2010-12-31 13:22:59
az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
2. számú mellékletének A/1. és A/2. táblázataiban, valamint a táblázatot követõ szövegrészben a „2010. évben”
szövegrész helyébe a „2010. évtõl” szöveg lép.

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.