NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
264/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
2010-11-18 13:38:05
a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény
21. § (2)–(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:


1. § A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 7/A. § (4) bekezdésében az „október
30-áig” szövegrész helyébe a „november 30-áig” szöveg lép.


2. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.


Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes


 
Csatlakozó dokumentumok