NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Felhívás az Aarhusi Egyezmény hazai végrehajtásáról szóló jelentés társadalmi egyeztetésére
2010-10-29 10:11:56
Véleményezési határidő: 2010. november 10.

„A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról” szóló Aarhusi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtásáról háromévente nemzeti beszámolót kell készíteni, melyet a legfőbb döntéshozó szerv, a Felek Találkozója tárgyal meg. A következő beszámoló elkészítésének, és az Egyezmény Titkársága részére történő továbbításának határideje: 2010. december 8.

Az Egyezmény meghatározza a kormányzat és a hatóságok számára a civil szervezetekkel való kapcsolattartás kereteit, ezáltal biztosítva mindenkinek a környezeti információkhoz való hozzáférést, a döntéshozatalban való részvételt és a jogorvoslathoz való jogot. Az Egyezményt 1998-ban az ENSZ EGB égisze alatt fogadták el, és egy alkalommal módosították. Mind az Egyezményt (2001. évi LXXXI. törvény), mind pedig annak módosítását (2008. évi XIX. törvény) Magyarország is ratifikálta.

A nemzeti beszámolót a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) széleskörű társadalmi konzultáció keretében készíti el, melynek menetrendje a következő:

• 2010. augusztus – az érintett VM szervezeti egységek, tárcák, hatóságok, a szakterületükhöz kapcsolódó részanyagokat megküldték. Ezzel egyidejűleg a VM honlapján közzétettük a nemzeti beszámoló vázlatát, illetve továbbítottuk az Aarhusi Munkacsoportba bevont társadalmi szervezeteknek, amelyre augusztus végéig bárki észrevételt tehet.
• 2010. szeptember – a beérkezett részanyagokra, javaslatokra tekintettel a VM összeállítja a nemzeti beszámoló tervezetét.
• 2010. október – a VM felkéri az Országos Környezetvédelmi Tanácsot, az érintett minisztériumokat, hatóságokat, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosát hogy alakítsák ki véleményüket a beszámoló tervezetéről. Ezzel egyidejűleg a beszámoló tervezetét a VM honlapján közzéteszi, amelyre bárki észrevételt tehet.
• 2010. november – a beérkezett vélemények alapján a nemzeti beszámolót a VM véglegesíti és lefordíttatja.
• 2010. december 8-ig a végleges beszámoló megküldésre kerül az Egyezmény Titkárságának.

Az Egyezmény 2008-2010 közötti időszakra vonatkozó hazai végrehajtásáról szóló beszámoló első verzióját, a beérkezett részanyagok alapján, a VM elkészítette.

A beszámoló tervezetével kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket 2010. november 10-ig lehet továbbítani a VM Jogi Főosztályának (dr. Horváth Melinda, e-mail: melinda.horvath@vm.gov.hu).

Melléklet:
• Nemzeti beszámoló az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról, 2011. (tervezet)