Közreműködő szervezetek adatai, illetékességi területe és alapfeladatai

Megnevezése: 

ÁNTSZ Zala Megyei Intézete

Hivatalos megnevezése: 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Zala Megyei Intézete

Rövidítése:

ÁNTSZ Zala Megyei Intézete

Angol megnevezése:

Public Health Service of Zala County

Német megnevezése:

Volksgesundheitsinstitut im Komitat Zala

Székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.

Megyei tisztifőorvos:

Dr. Papp Elemér

Telephelyek:

ÁNTSZ Városi Intézete Keszthely, Kossuth u. 42.;
ÁNTSZ Városi Intézete Lenti, Szabadság tér 9.; 
ÁNTSZ Városi Intézete Nagykanizsa, Csengery u. 2.; 
ÁNTSZ Városi Intézete Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. 

Postacím:

8901 Zalaegerszeg, Pf.  41.

Telefonszám:

(92) 314-105

Fax:

(92) 318-443

Kapcsolattartó személy e-mail címe: 

antsz@mail.matav.hu

Internet:

http://business.matav.hu/uzlet/antsz

Az ÁNTSZ Zala Megyei Intézetének illetékességi területe és alapfeladatai

Illetékességi területe:
Az ÁNTSZ Zala Megyei Intézetének illetékességi területe Zala megye egész közigazgatási területére terjed ki.

Alapfeladatai

Az ÁNTSZ Zala megyei Intézetének alapfeladatit az alábbi területeken gyakorolja

- közegészségügy
- járványügy
- egészségfejlesztés
- egészségügyi igazgatás és koordinálás
- gyógyszerellátás felügyelete

Tevékenysége során:

- ellenőriz,
- helyszíni és laborvizsgálatokat végez,
- egészségkárosító kockázatok becslését és értékelését végzi,
- preventív hatósági és szakhatósági feladatokat lát el,
- engedélyez,
- adatokat regisztrál és tart nyilván,
- betegségek, mérgezések, fokozott expozíciók eseteit vizsgálja ki,
- meghatároz, dönt, intézkedik, intézkedést kezdeményez,
- szakmai felügyeletet gyakorol,
- koordinál, irányít, szervez, oktat, tanácsot ad, stb.

Munkánk célja:
Zala megyei lakosság egészségi állapotának javítása, a lakosság egészségromlását okozó társadalmi, gazdasági, életmódbeli, környezeti ártalmak hatásának csökkentése, az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése.

Közreműködése a tájékoztató rendszerben
Az ÁNTSZ Zala megyei Intézete a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által vett és beszállított balatoni strandokról származó vízmintákat mikrobiológiai szempontból megvizsgálja. A vizsgálati eredményeket fürdővízként minősítve megküldi a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnek.